Interview

Personeelstekort? Vijf tips om voldoende personeel te vinden en houden in 2024

'Investeren in je mensen blijft heel belangrijk'

De uitzonderlijke krapte op de arbeidsmarkt duurt ook in 2024 voort, stelt Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie bij UWV. Hoe kunnen werkgevers deze krapte het hoofd bieden? Witjes schetst vijf manieren.

1. Investeer in behoud van personeel

‘Uit ons onderzoek blijkt dat driekwart van de werkgevers die krapte ervoer, in 2023 extra heeft geïnvesteerd in het behoud van hun werknemers. Ze beloonden werknemers financieel beter, maar besteedden vooral aandacht aan de werksfeer, de sociale contacten en ze voerden individuele gesprekken met werknemers over werkdruk. Die kan toenemen als iemand weggaat en een ander het werk van die vertrekkende collega moet overnemen. We weten dat vooral het psychisch ziekteverzuim de afgelopen jaren is toegenomen. Heb je als werkgever onvoldoende oog voor wat een werknemer bezighoudt, dan is het risico op uitval of vertrek aanwezig. In je mensen investeren blijft dus heel belangrijk, voor zowel het behoud van je personeel als voor het beperken van het ziekteverzuim.’

 

2. Stel je bedrijf open voor zij-instromers

‘Ruim een kwart van de respondenten in ons onderzoek nam in 2023 een of meerdere zij-instromers in dienst. Zij-instromers zijn bijvoorbeeld mensen die vanuit de horeca overstappen naar de zorg. Die moet je opleiden en begeleiden. Veel werkgevers geven aan dat te willen, maar hebben het tot nu toe nog niet gedaan, of nog niet voor alle functies. Voor ons als UWV ligt daar een taak om met werkgevers in gesprek te gaan over hun functie-eisen. Kun je misschien ook toe met minder of andere eisen? In bijvoorbeeld de bouw en ICT worden heel vaak fulltimers gevraagd, terwijl 70 procent van de werkzoekenden parttime wil werken. Naast functie-eisen bijstellen, kun je ook een andere vacaturetekst gebruiken en je vooral richten op iemands motivatie om te leren. Daar kan onze werkgeversdienstverlening bij ondersteunen en daar hebben we ook scholingsmogelijkheden voor.’

Met hulp van UWV worden jaarlijks diverse leerwerktrajecten opgezet om zij-instromers om te scholen. Benieuwd of zij-instroom jouw personeelstekort kan oplossen?

3. Anticipeer op de vergrijzing van je personeel

‘In veel sectoren zal de vergrijzing steeds voelbaarder worden de komende jaren. Geleidelijk schuiven 3,7 miljoen mensen van 50 tot 65 jaar door naar de groep 65-plus en bereiken dan bijna de pensioengerechtigde leeftijd. Deze groep is groter dan jongere leeftijdsgroepen. Aan de vergrijzing zelf kunnen werkgevers natuurlijk niets doen, maar ze kunnen er wél op anticiperen. Dus weet je dat iemand over twee jaar met pensioen gaat en heb je nu voor een vacature twee geschikte kandidaten? Dan is het raadzaam om ze allebei aan te nemen, indien mogelijk. Dat kost wel iets meer, maar zo kan de bijna-gepensioneerde zijn kennis en ervaring alvast overdragen. Medewerkers vragen om langer door te werken is een beetje uitstel van executie, maar het is zeker ook een optie. Alleen moet je het wel bijtijds met de betrokkene bespreken.’

 

4. Organiseer het werk anders

‘De organisatie of het werk anders indelen werd in ons onderzoek minder dominant door werkgevers genoemd. Dat staat altijd een beetje achteraan in de rij. Terwijl het wel een goede manier is om nieuwe mensen te werven of je huidige personeel te behouden. En ook om – psychisch – ziekteverzuim te voorkomen. Er zijn allerlei mogelijkheden voor, zoals automatiseren, schotten tussen afdelingen weghalen of afdelingen samenvoegen. Weet je niet hoe je het moet aanpakken, ga dan eens te rade bij de werkvloer. De mensen die het dagelijkse werk doen, zitten vaak vol ideeën over hoe het beter kan. Het wordt ze alleen niet altijd gevraagd. Een andere optie is door een Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA) te laten uitvoeren door een adviseur van UWV. ’

 

5. Laat mensen met je bedrijf kennismaken

‘Blijven investeren in het behoud van je mensen is mijn belangrijkste advies, maar werkgevers kunnen ook nog veel doen om nieuw personeel aan te trekken. Laat ze laagdrempelig kennismaken met je bedrijf, zoals de Provincie Utrecht deed door middel van een evenement. Dat deed meer dan de helft van de werkgevers vorig jaar al. Drink eens een kop koffie met iemand om te kijken wat die te bieden heeft, laat een geïnteresseerde een dagje meelopen in je bedrijf. Kijk ook vooral naar skills: iemand kan en is vaak zoveel meer dan de diploma’s en werkervaring op zijn cv. UWV organiseert veel events om werkzoekenden en bedrijven kennis met elkaar te laten maken. We moedigen werkzoekenden aan om die te bezoeken. Die bijeenkomsten worden altijd zeer gewaardeerd, óók door werkgevers.’

Meer tips om je personeelstekort op te lossen?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl