Interview

Personeelstekort oplossen met duurzame zij-instroom

‘Duurzame instroom is tijd, ruimte en aandacht investeren’

Door scholing meer mensen geschikt maken voor het werk dat er ligt. Dat is een van de oplossingen voor personeelstekorten. Bijvoorbeeld omscholingstrajecten voor mensen die niet uit een bepaalde sector komen, om al lerend en werkend in te stromen. Zo worden er met hulp van UWV jaarlijks leerwerktrajecten opgezet in branches waar de arbeidskrapte groot is, om werkgevers aan meer personeel te helpen met duurzame zij-instroom. Werkgeversadviseurs Lisette en Willem-Jan leggen uit hoe dat werkt.

Anders naar mensen en werk kijken

Lisette: ‘Ik help werkgevers anders naar mensen of naar werk te kijken, om zo een zij-instroom op gang te krijgen. Kandidaten zijn schaars, in welke sector dan ook. We werken graag samen met werkgevers die ervoor openstaan om zij-instromers te ontvangen.’ Dat vraagt wel iets van bedrijven, vult Willem-Jan aan, die bij het regionale WSP in Groningen werkt. ‘Werkgevers moeten bereid zijn om in duurzame instroom te investeren. Dat hoeft niet alleen financieel te zijn. Het gaat vaak ook om tijd, ruimte en aandacht.’

Voor wie zijn leerwerktrajecten?

Leerwerktrajecten zijn voor mensen (met of zonder uitkering) die niet uit het werkveld komen en zowel theoretisch als in de praktijk opgeleid worden tot dat werkveld. En dus omgeschoold moeten worden. Werkgeversadviseurs van UWV brengen werkgevers, kandidaten, opleiders en financiering hiervoor bij elkaar.

Lisette en Willem-Jan hebben bijvoorbeeld met Etran een project gestart voor het opzetten van een leerwerktraject tot energieprestatieadviseur. Er bestond nog geen bekostigde onderwijsinstelling (mbo of hbo) die mensen opleidt tot dit beroep. Nu wel.

Leerwerktrajecten als oplossing voor personeelstekort

‘We kijken bij het opzetten van een leerwerktraject naar wat een werkgever zoekt, en wat deze kan bieden,’ zegt Willem-Jan. ‘Gaat het om een individuele instroom waarbij iemand een-op-een opgeleid wordt, of is er ruimte voor meer kandidaten? Leid je intern op, of via een aparte opleider? Bij sommige opleidingen krijg je de basis, om vervolgens via de werkgever een reguliere bbl (beroepsbegeleidende leerweg) te doen. En bij andere opleidingstrajecten behaal je eerst een certificaat, waarna je bij een werkgever aan de slag gaat. Gaandeweg kom je samen tot een plan.’ Lisette: ‘Op basis van gesprekken met sectorfondsen, brancheverenigingen en grote werkgevers maken we landelijke trajecten die we aanbieden aan de regio's. Soms betalen wij de opleiding, soms betaalt de sector of werkgever het zelf.’

 

Het belang van een goed onboardingproces voor zij-instromers

‘Werkgevers moeten nog steeds wennen aan de enorme krapte. En geschikt personeel vinden is een uitdaging,’ vervolgt Lisette. ‘Dus zodra de instromers binnen zijn, is het belangrijk dat werkgevers zelf een goed onboardingproces inrichten. Zodra wij de toeleiding gedaan hebben en een kandidaat arriveert om het vak te leren, is er tijd, ruimte en geduld nodig om dat mogelijk te maken. Zorg intern dat je draagvlak hebt en dat je vaktechnisch die begeleiding kan bieden. En zorg ook voor de zij-instromers voor een goed contract, prettige arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden.’

 

‘Je kan óók bij UWV terecht voor kennis over de arbeidsmarkt en oplossingen die helpen je organisatie anders in te richten’

 

Hulp van UWV bij personeelstekort en vragen over de arbeidsmarkt

Willem-Jan: ‘Werkgevers denken soms dat je alleen met UWV te maken krijgt als het gaat om ziekte, werkloosheid of ontslag. Maar je kan ook bij UWV terecht voor kennis over de arbeidsmarkt en oplossingen die je helpen om je organisatie anders in te richten. Denk aan bedrijfsanalyses, waarbij we op basis van interviews en taakoverzichten inzichtelijk maken of je kan schuiven met mensen en taken. Zodat je die ene collega ontlast en tegelijkertijd een mooie functie creëert voor iemand die nog niet zo ervaren is, of vanuit een andere doelgroep komt. Zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’ 

 

Binden en boeien van personeel: hoe houdt je mensen vast?

Lisette: ‘Bij werkgeversservicepunten hebben we veel informatie over ontwikkelingen en trends die we op een specifieke stukken van de arbeidsmarkt zien. Hoe trek je mensen naar je sector, en hoe houd je ze er? We kunnen natuurlijk wel aan de voorkant opleiden, maar als ze dan door de achterdeur weer naar buiten rennen is het zonde van ieders tijd. We denken met de werkgever mee hoe je kan binden en boeien.’

Zelf aan de slag? Bekijk hoe je een leerwerktraject opzet of neem contact op met onze adviseurs

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl