Interview

Voorziening ondersteunt werknemer én werkgever

‘Het doel is dat iemand met een beperking kan (blijven) werken’

Mede door de inzet van een voorziening van UWV kan iemand met een zogeheten ‘structureel functionele beperking’ een waardevol personeelslid blijven, of worden. ‘Als werkgever vergroot je je potentieel aan arbeidskrachten ermee. Dus laat je door ons adviseren over de mogelijkheden’, adviseert Ellen Jacobs, landelijk manager van Voorzieningen en Re-integratiemiddelen.

Om te bevorderen dat mensen met een arbeidshandicap kunnen werken (en studeren) vergoedt UWV allerlei soorten voorzieningen, aan werknemers én werkgevers. Ellen Jacobs is verantwoordelijk voor het UWV-onderdeel dat zich daarmee bezighoudt.

 

Veel voorzieningen voor werkgevers zijn maatwerk

Zo nu en dan gaat Ellen met een arbeidsdeskundige mee op bedrijfsbezoek. Voor zijn werknemer die na een ongeluk in een rolstoel terecht was gekomen, had een werkgever UWV gevraagd om een vergoeding voor een werkplekaanpassing. Ellen: ‘Wij gingen samen met de werknemer het bedrijf binnen. De arbeidsdeskundige keek meteen hoe toegankelijk het bedrijf voor hem was. Klapdeuren openen lukte wel, maar met moeite. Die energie kun je beter sparen voor je werk, constateerde de arbeidsdeskundige. Naast een vergoeding voor het aanpassen van de goederenlift heeft dat bezoek ook tot een vergoeding voor het automatisch openen van de klapdeuren geleid. We zoeken weliswaar naar een betaalbare, maar vooral naar de meest adequate oplossing. Samen met de werknemer én met de werkgever kijken we naar de mogelijkheden, het is altijd maatwerk.’

Tips van Ellen

1) Maak een afspraak met een WSP-adviseur om te kijken wat mensen met een beperking voor uw personeelsvraag kunnen betekenen. Dit kan de drempel verlagen om iemand aan te nemen.

2) Door de inzet van een voorziening of hulpmiddel is het mogelijk een goede medewerker, die met een beperking te maken krijgt, te behouden. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt is dat belangrijk.

3) Een voorziening kan ook een medewerker met een beperking die al in dienst is maar daar nog geen gebruik van maakt, beter ondersteunen. Het is de moeite waard dat te onderzoeken.

Werkgeversvoorzieningen: voorzieningen op de werkplek

Aanpassingen van de werkplek kan gaan om vergoedingen voor het aanpassen van een toilet, doucheruimte of andere aanpassingen aan de werkplek. ‘Het gaat om het wegnemen van obstakels zodat iemand met een beperking kan (blijven) werken’, legt Ellen uit. ‘Wat niet zo bekend is, is dat het voor het recht op een voorziening niet noodzakelijk is dat iemand een uitkering van UWV heeft. Ook voor werknemers met een beperking die geen uitkering hebben, kan een werkgever er een beroep op doen.’

 

Een werknemer hoeft geen uitkering te ontvangen, om recht te hebben op een voorziening via UWV

 

Werknemersvoorzieningen

Werknemersvoorzieningen zijn voorzieningen die iemand met een structureel functionele beperking zelf aan kan vragen. Eventueel in overleg met de werkgever. Denk bijvoorbeeld om vervoersvoorzieningen, zoals een vergoeding voor een aangepaste auto of taxikosten. Als iemand met gebaren communiceert, kan UWV voor een tolk zorgen. Als iemand slecht ziet, voor een vergoeding van speciale vergrotingssoftware. Deze voorzieningen moet een werknemer zelf bij UWV aanvragen.'

 

Jobcoach meest aangevraagde voorziening

'De voorziening die we het meest inzetten,’ vertelt Ellen, ‘is de jobcoach. Dat is iemand van binnen of buiten het bedrijf die de werknemer ondersteunt om zijn werk te kunnen doen en die ook klankbord is voor de werkgever. Een jobcoach kan meegaan bij een moeilijk gesprek en meedenken als iemand tegen problemen aanloopt. Uren die een interne collega aan die begeleiding besteedt, kan UWV onder bepaalde voorwaarden vergoeden. ’

Loondispensatie

'Loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder aan een werknemer met een Wajong-uitkering die minder werk aankan dan andere werknemers. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers.

 

Beslissing binnen acht weken

Een werkgever kan een aanvraag voor een vergoeding digitaal indienen op uwv.nl. Een arbeidsdeskundige brengt een bezoek aan het bedrijf en bekijkt wat er mogelijk en nodig is. Binnen maximaal acht weken neemt UWV een beslissing over het recht op de voorziening. In sommige gevallen, afhankelijk van de complexiteit van de aanpassing, kan het langer duren.

Bij het Universitair Medisch Centrum Groningen werken meerdere mensen met behulp van een jobcoach

Neem contact op met WSP

Voor informatie over en het aanvragen van voorzieningen en vergoedingen kunnen werkgevers ook contact opnemen met een Werkgeversservicepunt (WSP) in hun regio. ‘De adviseurs bij het WSP denken met werkgevers mee. Zo was ik laatst bij het Universitair Medisch Centrum Groningen waar men oplossingen voor de werkdruk van het verplegend personeel zocht. Ook hier heeft een voorziening uiteindelijk het verschil gemaakt. Samen met een arbeidsdeskundige is het werk anders ingedeeld zodat er nieuwe banen vrijkwamen. En die konden ingevuld worden door mensen met een Wajonguitkering dankzij de inzet van de jobcoachvoorziening. Zo werken er nu twaalf Wajongers voor de logistiek van de medische hulpmiddelen. Naar volle tevredenheid.’

Benieuwd welke voorzieningen je als werkgever kunt aanvragen?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl