Praktische info

Externe jobcoach inhuren: hier moet je op letten

Een jobcoach begeleidt een werknemer met een langdurige ziekte, handicap of andere functionele beperking. Dat kan iemand uit de organisatie zijn die daartoe bevoegd is, of een externe jobcoach. Een werknemer vraagt deze laatste zelf aan, maar als werkgever kun je hier wel bij helpen. Luuk de Kruijff, portefeuillehouder voorzieningen bij UWV, legt uit wat werknemers en werkgevers kunnen doen om deze voorziening aan te vragen.

Jobcoaching meest toegewezen voorziening

UWV heeft meerdere werknemersvoorzieningen, waarvan jobcoaching de meest toegewezen voorziening is. Simpel uitgelegd helpen jobcoaches werknemers om het werk beter te kunnen uitvoeren. Denk aan concrete begeleiding op de werkvloer, in de vorm van sturing op het sociale aspect of coaching in het werk. 

Wat doet een jobcoach voor werknemer en werkgever?

Als iemand nieuw werk krijgt of net is gestart in een nieuwe functie, kan de werknemer hulp inschakelen van een jobcoach. Deze jobcoach helpt hem of haar inhoudelijk met het werk zelf of ondersteunt tijdens de inwerkperiode. Ook adviseert de jobcoach de werkgever over bijvoorbeeld wet- en regelgeving of het stellen van goede en duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.

Externe jobcoach ook voor werknemer zonder uitkering

Wanneer komt een werknemer eigenlijk in aanmerking voor jobcoaching? Luuk de Kruijff: ‘Wij hanteren altijd de afkorting ‘sfb’: als iemand een structureel functionele beperking heeft. Die moet aantoonbaar zijn. In de meeste gevallen gaat het om mensen die al een uitkering hebben, bijvoorbeeld WIA of Wajong, maar het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld autisme heeft en wil werken zonder dat hij of zij een uitkering van UWV ontvangt. Dan kan de werknemer ook een aanvraag doen voor een jobcoach.’ UWV zal dan beoordelen of de aanvrager hiervoor in aanmerking komt.

Werknemer moet zélf een jobcoach-organisatie zoeken

De regeling zit zo in elkaar dat het een speciale werknemersvoorziening is. Dat betekent dat de werknemer zélf een jobcoach-organisatie moet zoeken die bij hem of haar past. Dit gebeurt vaak in samenspraak met de werkgever. ‘UWV werkt alleen met erkende organisaties. Voor die organisaties uit het aanbod van UWV is vergoeding mogelijk. Dat is iets waar werkgever en werknemer op moeten letten bij de aanvraag’, zegt De Kruijff. ‘Anders wordt het niet vergoed. ls het de beide partijen niet gelukt om een goede organisatie uit het aanbod te vinden, dan kan een arbeidsdeskundige van UWV eventueel helpen.’

Wist je dat er, naast jobcoaches, meer voorzieningen mogelijk zijn voor medewerkers met een beperking?

Jobcoachportaal

 ‘Als er een organisatie gekozen is, vraagt de jobcoachorganisatie voor de werknemer iemand aan middels het jobcoachportaal van UWV. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door een beslisser en arbeidsdeskundige. Normaal gesproken krijgt iemand dan voor de eerste zes maanden een jobcoach toegewezen.’ Mocht er noodzaak zijn voor verlenging, dan kan deze wederom worden aangevraagd door de jobcoach. ‘Deze moet dan wel opnieuw worden beoordeeld.’ 

 

‘Een jobcoach kan net die laatste paar zetjes geven, waardoor je werknemers krijgt met meer zelfvertrouwen’

 

Resultaat begeleiding externe jobcoach

Tenslotte wil De Kruijff werkgevers op het hart drukken dat jobcoaching vaak veel nut heeft voor mensen met een structureel functionele beperking. ‘Het kan die laatste paar zetjes geven, waardoor je een werknemer krijgt met meer zelfvertrouwen. Met begeleiding kan deze werknemer van grote meerwaarde zijn voor een bedrijf. Daar zien we dagelijks positieve voorbeelden van. Daarbij denken onze arbeidsdeskundigen ook altijd goed mee: wat heeft iemand nog meer nodig? Wat is passend voor de komende periode? En soms komt het ook voor dat het zo goed gaat dat er na verloop van tijd helemaal geen jobcoaching meer nodig is. Dat zijn natuurlijk de beste voorbeelden.’ 

 

Interne jobcoaching

Een werkgever kan zelf interne jobcoaching aanvragen bij UWV, mocht externe jobcoaching niet aan de orde zijn. Dit is een voorziening voor werkgevers. Hierbij maakt een medewerker binnen het bedrijf tijd vrij om de andere collega’s te coachen. Vaak gaat het dan om relatief eenvoudige doelen. ‘Helaas wordt deze voorziening nog niet vaak aangevraagd. Maar het is wel effectief.’

 

Noodzaak van de voorziening

Na het aanvragen van de voorziening wordt door UWV getoetst of deze voorziening noodzakelijk is, samen met de arbeidsdeskundige wordt onderzocht hoe de begeleiding van de jobcoach verder wordt ingezet. De werkgever ontvangt een subsidiebedrag als vergoeding voor deze vrijgemaakte tijd. ‘Een belangrijke voorwaarde is wel dat de ‘interne jobcoach’ aantoonbare affiniteit heeft met coaching of begeleiding.’

Bij het Universitair Medisch Centrum Groningen werken meerdere mensen met behulp van een jobcoach.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl