Praktische info

Vijf vragen over loondispensatie

Wajongers

Wanneer je een Wajonger in dienst neemt, kan je loondispensatie aanvragen. Hoe werkt dat precies?

1. Hoe werkt loondispensatie?

Heb of neem je iemand in dienst met een Wajong-uitkering? En is deze werknemer naar verwachting 6 maanden of langer minstens 25% minder productief dan een werknemer zonder beperking? Dan loont het de moeite om loondispensatie aan te vragen.

Loondispensatie vraag je aan via het formulier Aanvraag loondispensatie op de informatiepagina op uwv.nl

Vervolgens onderzoekt UWV of loondispensatie terecht is.

 

2. Hoe onderzoekt UWV of loondispensatie terecht is?

Als UWV de aanvraag heeft ontvangen, voert UWV een loonwaardebepaling uit op de werkplek. Een arbeidsdeskundige vergelijkt dan de arbeidsprestatie van de Wajong-werknemer met die van een collega zonder arbeidsbeperking.

Blijkt na de loonwaardebepaling dat je recht hebt op loondispensatie? Dan mag je deze werknemer tijdelijk minder dan het wettelijk minimumloon betalen. Dat mag vanaf de eerste dag van de maand waarin je loondispensatie heeft aangevraagd.

 

3. Wat zijn de voorwaarden voor loondispensatie?

  • De (toekomstige) werknemer ontvangt een Wajong-uitkering. 
  • Deze werknemer is minstens 25% minder productief dan een werknemer zonder beperking. 
  • Deze verminderde productiviteit duurt naar verwachting minimaal 6 maanden en ook het contract loopt nog minimaal 6 maanden. 
  • Je moet je werknemer laten weten dát je loondispensatie voor hem of haar gaat aanvragen en waarom. 
  • Je moet laten weten hoeveel minder loon je wilt gaan betalen.

 

4. Hoe lang duurt loondispensatie?

Minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar. De loondispensatie kan daarna nog wel worden verlengd. Doe dit op dezelfde manier als de eerste aanvraag, vóór het einde van de periode waarvoor de loondispensatie geldt.

 

5. Wat is het voordeel van loondispensatie?

Als werkgever betaal je alleen voor de daadwerkelijk geleverde arbeidsprestatie. 

Bovendien tellen werknemers voor wie je recht hebt op loondispensatie mee voor de banenafspraak en de Quotumwet.

Meer weten?

Meer weten over wat de Participatiewet betekent voor werkgevers, of welke ondersteuning je kunt krijgen wanneer je een werknemer met een uitkering in dienst neemt? Kijk op Werknemer met uitkering.

Of gebruik de subsidiecalculator. Deze online tool geeft je inzicht in de hoogte van de bedragen en de diverse subsidies en regelingen.

Deze werkgever benut loondispensatie

‘Wajonger Marléne is een gedreven werknemer waar je er veel meer van wil hebben'

Voedselfabrikant Solina groeit zo hard dat er constant nieuwe werknemers nodig zijn. Maar waar haal je goede en betrouwbare mensen vandaan?

Solina
Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl