Praktische info

Vijf vragen over loondispensatie

Wanneer je een Wajonger in dienst neemt, kan je loondispensatie aanvragen. Hoe werkt dat precies?

1. Wat is loondispensatie?

Neem je iemand aan met een Wajong-uitkering, dan krijg je bij loondispensatie de toestemming om (tijdelijk) minder loon aan de werknemer te betalen. Dat heeft te maken met het feit dat een werknemer door ziekte of handicap (tijdelijk) minder productief is dan een werknemer zonder ziekte of handicap. Loondispensatie maakt het daarmee aantrekkelijker om mensen met een Wajong-uitkering in dienst te nemen. 

 

2. Hoe werkt loondispensatie?

Je vraagt loondispensatie aan wanneer een werknemer met een Wajong-uitkering naar verwachting 6 maanden of langer minstens 25% minder productief dan een werknemer zonder beperking. Dat kan lastig inschatten zijn. Denk je echter dat er een kans bestaat dan loont het altijd om dit te toetsen. Je vraagt loondispensatie aan via het formulier Aanvraag loondispensatie op de informatiepagina op uwv.nl

Vervolgens onderzoekt UWV of loondispensatie terecht is.

 

3. Hoe onderzoekt UWV of loondispensatie terecht is?

Als UWV de aanvraag heeft ontvangen, voert UWV een loonwaardebepaling uit op de werkplek. Een arbeidsdeskundige vergelijkt dan de arbeidsprestatie van de Wajong-werknemer met die van een collega zonder arbeidsbeperking.

Blijkt na de loonwaardebepaling dat je recht hebt op loondispensatie? Dan mag je deze werknemer tijdelijk minder dan het wettelijk minimumloon betalen. Dat mag vanaf de eerste dag van de maand waarin je loondispensatie heeft aangevraagd.

Dankzij loondispensatie is de plek van werknemer Thijs voor deze horecaondernemer nog beter te organiseren

4. Hoe lang duurt loondispensatie?

Minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar. De loondispensatie kan daarna nog wel worden verlengd. Doe dit op dezelfde manier als de eerste aanvraag, vóór het einde van de periode waarvoor de loondispensatie geldt.

 

5. Wat is het voordeel van loondispensatie?

Als werkgever betaal je alleen voor de daadwerkelijk geleverde arbeidsprestatie.  Bovendien tellen werknemers voor wie je recht hebt op loondispensatie mee voor de banenafspraak en de Quotumwet.

Adviseur werkgeversdiensten Bert Kamerling kent de zorgen van werkgevers, maar ook alle manieren waarop wij je kunnen helpen

Nog een keer op een rijtje: de voorwaarden voor loondispensatie

  • De (toekomstige) werknemer ontvangt een Wajong-uitkering. 
  • Deze werknemer is minstens 25% minder productief dan een werknemer zonder beperking. 
  • Deze verminderde productiviteit duurt naar verwachting minimaal 6 maanden en ook het contract loopt nog minimaal 6 maanden. 
  • Je moet je werknemer laten weten dát je loondispensatie voor hem of haar gaat aanvragen en waarom. 
  • Je moet laten weten hoeveel minder loon je wilt gaan betalen.

Meer weten over wat de Participatiewet betekent voor werkgevers, of welke ondersteuning je kunt krijgen wanneer je een werknemer met een uitkering in dienst neemt?

Of gebruik de subsidiecalculator. Deze online tool geeft je inzicht in de hoogte van de bedragen en de diverse subsidies en regelingen.

Deze werkgever benut loondispensatie

Voedselfabrikant Solina groeit zo hard dat er constant nieuwe werknemers nodig zijn. Maar waar haal je goede en betrouwbare mensen vandaan?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl