Opzegverbod bij ziekte

Het opzegverbod tijdens ziekte betekent dat u de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer niet mag opzeggen in de eerste twee jaar van zijn of haar ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit beschermt werknemers op het moment dat zij door ziekte een tijd niet kunnen werken.

 

Als u opzegt en er geldt een opzegverbod, dan kan uw werknemer uw opzegging ongedaan maken. Uw werknemer moet u dan binnen 2 maanden een brief sturen. Het dienstverband loopt dan gewoon door en u moet uw werknemer ook loon blijven betalen. Doet u dat niet, dan kan uw werknemer naar de rechter gaan. Deze kan u alsnog verplichten om het loon te betalen.

 

Uitzonderingen

Het opzegverbod loopt normaal gesproken 2 jaar door. Er zijn meerdere uitzonderingen op deze regel. Het opzegverbod geldt onder andere niet als:

 • de zieke werknemer weigert, zonder goede reden, mee te werken aan een plan van aanpak om te re-integreren; 
 • er een andere reden is dan ziekte voor het ontslag, bijvoorbeeld een sterke omzetdaling; uw werknemer schriftelijk akkoord gaat met het ontslag; 
 • de werknemer nog in de proeftijd zit; 
 • de werkzaamheden van uw onderneming eindigen; 
 • uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt; 
 • u uw werknemer op staande voet ontslaat;
 • als de werknemer zich pas ziek meldt nadat u een ontslagaanvraag bij UWV heeft ingediend.

 

Ontslag op staande voet

Dit is toegestaan als u hiervoor een dringende reden heeft. U moet de werknemer dan direct ontslaan wanneer die dringende reden duidelijk is. Denk aan diefstal, grove belediging, fraude, mishandeling en zonder overleg vakantie opnemen.

 

De ontslagaanvraag na 2 jaar ziek

Als het opzegverbod niet meer van kracht is kunt u een ontslagaanvraag indienen. Bij deze aanvraag let UWV op de volgende punten:

De werknemer kan:

 • door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen;
 • binnen 26 weken niet herstellen om zijn werk weer te kunnen doen;
 • binnen 26 weken zijn werk niet in aangepaste vorm doen;
 • binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie. Ook niet met behulp van scholing;

Als al deze punten van toepassing zijn op de situatie van uw medewerker en de periode van het opzegverbod is voorbij, dan kunt u een ontslagaanvraag indienen. Dit doet u via uwv.nl.

 

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl