Interview

Vitaliteit op de werkvloer bij zorgorganisatie tanteLouise

Met collega’s een uurtje suppen, aan je conditie werken tijdens een bootcamp of in de lunchpauze je hoofd leegmaken door een boswandeling te maken met een VR-bril. Als zorgorganisatie zet tanteLouise niet alleen in op het welzijn van bewoners, maar ook op het welzijn van de ruim 1800 medewerkers. Bestuurder Jan-Kees van Wijnen vertelt hoe de zorgorganisatie investeert in vitaliteit op de werkvloer en welke resultaten daarmee worden geboekt.

‘We zijn altijd al zuinig geweest op onze mensen, waardoor we traditioneel nooit een hoog verzuim hebben gehad,’ aldus Jan-Kees, die binnen de Raad van Bestuur vooral over zorg gerelateerde zaken gaat. ‘Voor corona lag het verzuimpercentage standaard rond de 5 procent, maar net als bij andere zorginstellingen en bedrijven is dat percentage tijdens de pandemie door coronabesmettingen en de opgelopen werkdruk toegenomen. Het welzijn van onze medewerkers is daardoor, meer dan ooit, een aandachtspunt.'

 

Vitaliteit bevorderen is ook werkgeluk optimaliseren

Het doel van tanteLouise is om vitaliteit op de werkvloer en daarmee het welzijn ook het werkgeluk van medewerkers te optimaliseren. ‘Als goede medewerkers ons verlaten, hebben we daar standaard een beetje buikpijn van,’ bekent Jan-Kees van Wijnen, bestuurder van zorgorganisatie tanteLouise. ‘Onze bewoners zijn gehecht aan de medewerkers. Zij zijn degene die waarmaken waar we als organisatie voor staan, maar je ziet ook dat zorgpersoneel door de krappe arbeidsmarkt maar twee seconden op Google hoeven te zoeken en ze hebben dertig vacatures te pakken. Het is voor ons daarom niet genoeg als medewerkers gewoon tevreden zijn in hun werk, ze moeten zich bij ons echt gelukkig voelen.’

Werkplezier bevorderen is de beste manier om verzuim te voorkomen

Vitaliteit op de werkvloer met behulp van technologie

Van een hulpmiddel om makkelijker steunkousen aan te trekken – iets wat medewerkers als fysiek zwaar ervaren – tot een VR-bril om een virtuele boswandeling te maken tijdens de lunch; tanteLouise zet technologie in om vitaliteit op de werkvloer te bevorderen en het werk makkelijker te maken. ‘Dit past in het Balansherstel-programma dat we eerder dit jaar hebben opgezet,’ legt Jan-Kees uit. ‘Veel medewerkers hebben in de coronaperiode op hun tenen gelopen, dus wij hebben als organisatie gezegd: laten we kijken of we de werkbelasting van werknemers dit jaar omlaag kunnen brengen, zodat onze medewerkers de tijd en de ruimte krijgen om te herstellen en nieuwe energie op te doen.’

 

Sociaal adviseur voor problemen in de privésfeer

Om de vitaliteit op de werkvloer nog verder te verhogen, worden er onder meer bootcamps en supsessies georganiseerd en kunnen medewerkers in gesprekken aangeven of ze nog wel lekker in hun vel zitten. ‘Als je ziek bent, dan moet je onder de wol,’ zegt Jan-Kees. ‘Maar soms ligt de oorzaak van verzuim bij iets waarbij wij als organisatie kunnen helpen: een scheiding, schulden of andere problemen in de privésfeer. Speciaal hiervoor hebben we een sociaal adviseur in dienst genomen die mensen helpt met problemen in de privésfeer: schulden, huisvesting, relatieproblemen. We roepen medewerkers op om actief op de sociaal adviseur af te stappen, met name vlak voordat problematiek niet meer te overzien is. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Goed werkgeverschap is in tijden van arbeidskrapte belangrijker dan ooit.’

‘Veel medewerkers hebben in de coronaperiode op hun tenen gelopen, dus we kijken hoe we de werkbelasting van werknemers dit jaar omlaag kunnen brengen’

Op de foto staat een medewerker van tanteLouise die met een VR-bril een virtuele boswandeling maakt
Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl