Interview

Minder werkdruk en verzuim bij Sinne Kinderopvang door meer personeel

Personeelstekort, pandemie, oplopende werkdruk en oplopend verzuim. Dat was de situatie bij Sinne Kinderopvang. Mede dankzij een samenwerking met UWV heeft Sinne nu weer voldoende personeel. Dit verlaagt de werkdruk en voorkomt uitval, ervaart locatiemanager Suzanne Nicolay. 

‘De passie voor kinderen was voor mij de reden om op mijn 20e bij Sinne te gaan werken. In de afgelopen 16 jaar heb ik de kinderopvang sterk zien veranderen. Het is zoveel meer geworden dan ‘op kindjes passen’. Het is nu heel belangrijk om samen met ouders een kind te laten groeien, de ontwikkeling te volgen, te kijken wat er nodig is en gezinnen daarin te ondersteunen. Er zijn hogere functie-eisen gaan gelden, waardoor het vinden van mensen met de juiste kwalificaties lastiger is geworden.'

 

Bezuinigingen en pandemie leiden tot meer personeelstekort

‘Daar kwam de bezuiniging op de kinderopvangtoeslag tien jaar geleden bij. Die leidde tot krimp in de sector en daardoor een hogere werkdruk. De pandemie deed er nog een schepje bovenop. Het ziekteverzuim liep toen op tot 10,5%. Een deel van de uitval kwam door de flink opgelopen werkdruk en de veranderlijkheid van de situatie.’

 

Werkdruk en verzuim verminderen met andere organisatiestructuur

‘Om de oploop in werkdruk en verzuim zo veel mogelijk tegen te gaan, hebben we onze organisatiestructuur aangepakt. Zo cirkelden rond de pedagogisch medewerkers veel verschillende functionarissen, die allemaal iets van hen wilden. Dat leidde enorm af van de andere werkzaamheden en dat waar zij gelukkig van worden: omgaan met kinderen. Daarom hebben we in de nieuwe organisatiestructuur gezorgd voor, wat wij noemen, ‘nabij leiderschap’. Als locatiemanager zit ik nu dichter op de medewerkers. Ik heb meer tijd voor ze, kan beter zien wat ze nodig hebben en daar gericht een plan op maken. Er is nu minder stress en we merken dat het ziekteverzuim daalt.’

Beeld van Suzanne bij Sinne Kinderopvang aan het werk
Locatiemanager Suzanne (rechts) en zij-instromer Samantha (links) aan het lunchen met de kinderen op de opvang.

‘Zorgen voor voldoende personeel is makkelijker gezegd dan gedaan in een sector waar al jarenlang tekorten zijn'

 

Geschikte kandidaten vinden met leerwerktraject 

‘Zorgen voor voldoende personeel is een andere knop waaraan we hebben gedraaid. Makkelijker gezegd dan gedaan in een sector waar al jarenlang tekorten zijn. Gelukkig waren er al enkele partijen in de omgeving bezig met de mogelijkheden voor een versneld opleidingstraject voor de kinderopvang. Dat resulteerde enerzijds in een tweejarig leerwerktraject, een zogeheten bbl-traject, waarbij mensen vanuit een uitkeringssituatie een opleiding volgen gecombineerd met praktijkwerk en dus meteen als ondersteuning aan de slag kunnen. Daarnaast is er een 3 maanden durend certificeringstraject voor zij-instromers.'

Aanbod van potentiële medewerkers vergroten? Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW),brancheorganisaties van de kinderopvang en wsp's bieden in veel regio's een ontwikkeltraject op maat.

Werkdruk direct verlaagd door extra handjes op de groep

'UWV hielp ons met geschikte kandidaten vinden, door belrondes op te zetten naar werkzoekende cliënten en actief mensen met affiniteit voor de kinderopvang en pedagogische beroepen op het traject te wijzen. Zij-instromer Samantha heeft zo’n certificeringstraject met succes doorlopen. Deze trajecten hebben ons enorm geholpen met het aanvullen van personeelstekort. Zowel de bbl’ers als de zij-instromers worden boventallig ingezet. Ze zijn dus echt extra handjes op de groep, naast de reguliere bezetting. Dat helpt direct om de werkdruk te verlagen.’ 

Wat is een bbl-traject?

Een bbl-traject, of beroepsbegeleidende leerweg, is een opleiding waarin werken en leren worden gecombineerd. De kandidaat gaat in dienst bij de werkgever en leert daarnaast met scholing over het vak. 

Ambassadeurs voor het leven

‘De extra medewerkers doen het geweldig. Ze brengen andere ervaringen mee, doordat zij bijvoorbeeld hebben gewerkt in de jeugd- of gehandicaptenzorg. Daar kunnen wij van leren. De nieuwe medewerkers vergen wel een wat andere aanpak dan de 17-jarigen die vers uit de schoolbanken komen. Zij hebben al wat jaren werkervaring en zijn soms al een bepaalde manier van werken gewend,  Dan moet je wat meer tijd uittrekken om hen goed te begeleiden. Maar als deze mensen, met al hun ervaring, kiezen voor omscholing naar de kinderopvang, dan heb je wel ambassadeurs voor het leven.’

Kamp jij als werkgever ook met personeelstekort?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl