Interview

Zij-instromers zijn bij Sinne oplossing voor het personeelstekort in de kinderopvang

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze personeelsformatie op peil blijft als er op de arbeidsmarkt te weinig gekwalificeerde mensen zijn? Op dat strategische vraagstuk moest Marije Tolsma haar tanden stukbijten toen ze drieënhalf jaar geleden als HR-adviseur bij Sinne Kinderopvang begon.

‘Het personeelstekort was toen nog niet zo nijpend, maar begon al wel te spelen. Wij zijn een maatschappelijke kinderopvangorganisatie die gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen wil creëren. Dan moet je dat als werkgever zelf ook naleven. Dat betekent: je medewerkers de mogelijkheid geven om een leven lang te leren. Maar ook: kansen bieden aan mensen op de arbeidsmarkt die net wat minder makkelijk aan de slag komen, die tussen wal en schip dreigen te vallen.

 

Opleiding oplossing personeelstekort in de kinderopvang

Wij hadden al langer plezierig contact met UWV en een nauwe samenwerking op verschillende gebieden. We hadden weinig woorden nodig om uit te leggen waar onze behoeften lagen. UWV bood regelmatig kandidaten aan, maar helaas hadden die vaak niet de kwalificaties die wij nodig hebben. De kinderopvang is enorm geprofessionaliseerd de laatste jaren, er wordt veel gevraagd. Kunnen we daar samen niet iets aan doen, was mijn vraag op een gegeven moment. UWV heeft kandidaten, Fryslân werkt – een samenwerkingsverband waaraan UWV deelneemt – heeft opleidingsgelden en wij hebben praktijkervaringsplekken.

 

‘Kandidaten hadden die vaak niet de kwalificaties die wij nodig hebben. Zo ontstond het idee voor een bbl-traject’

 

Draagvlak voor het bbl-traject in de organisatie

Zo ontstond het idee om een bbl-traject (beroepsbegeleidende leerweg, red.) op te starten. Je krijgt dan wel medewerkers van een andere orde dan de stagiaires van 15, 16 jaar die we gewend waren. Daarom ben ik eerst gaan onderzoeken of daar draagvlak voor was in onze organisatie. Dat was er: medewerkers waren enthousiast. Zij zijn trots op hun werk en vinden stagiaires begeleiden leuk om te doen. Deze groep biedt ze een verdieping daarin.

 

Kandidaten met verkorte opleiding laten instromen

We zagen ook regelmatig kandidaten die wel geschikt kunnen zijn voor de kinderopvang, maar die verouderde diploma’s hadden. Samen met kinderopvang Kinderwoud hebben we ons expertisecentrum Spiekr toen kunnen inzetten om een opleiding 'Pedagogiek 0-13' jaar aan te bieden.

 

UWV hielp Sinne Kinderopvang aan zij-instromers. Sinne bood ze een werkplek en verkorte opleiding. Daardoor werkt Samantha er nu met veel plezier. Zo werkt UWV voor ons allemaal.

 

Na drie maanden volledig inzetbaar

Voor ons zijn deze zij-instromers of herintreders na drie maanden volledig inzetbaar. Een van de vele voordelen is: je hoeft ze niet te leren werken want ze hebben al in het werkproces gezeten. In hun vorige functie hadden ze vaak verzorgende taken, soms hebben ze zelf kinderen. Daardoor pakken ze het werk goed op, vinden snel hun draai.

 

Zij-instromer brengt andere ervaring mee

Ander voordeel voor ons is dat zij kennis, kunde en ervaringen uit andere werkgebieden meebrengen, zoals de gehandicaptenzorg. Soms stellen ze kritische vragen over de manier waarop wij ons werk doen. Daar leren wij weer van en het leidt soms tot verbeteringen.

 

‘Dankzij deze nieuwe groep medewerkers hebben we locaties open kunnen houden’

 

Locaties kunnen open blijven

Tot nu toe hebben we zo’n 25-30 mensen via dit traject kunnen opleiden en in dienst kunnen nemen. Onze organisatie groeit nog steeds, we zijn de afgelopen drieënhalf jaar van 280 naar bijna 500 medewerkers gegaan. Dus het spanningsveld blijft, maar tot nu toe hebben we dankzij deze nieuwe groep medewerkers locaties open kunnen houden die we anders als gevolg van personeelstekorten hadden moeten sluiten.’

Ben jij als werkgever op zoek naar meer personeel?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl