Interview

Het belang van inclusieve technologie voor de werkgever

‘Inclusieve technologie kan krapte verminderen’

Hoe kunnen we inclusieve technologie inzetten om te zorgen dat iedereen zijn arbeidspotentieel ten volste kan benutten? Dat is de centrale vraag waar de Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) zich mee bezig houdt. Steven Hubeek, adviseur inclusieve arbeidsmarkt bij Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) legt als lid van de coalitie uit waarom het bestaan van de CTI juist nu belangrijk is voor werkgevers in Nederland.

Talent centraal

‘De coalitie stelt het talent van mensen centraal. En wat ze nodig hebben om hun werk succesvol te doen’, vertelt Steven. ‘Want een arbeidsbeperking is wat ons betreft geen reden om iemand niet als medewerker te zien. De tijd is voorbij dat werkgevers hun lijstje met wensen aan de deur kunnen hangen en kandidaten zich in rijen van drie opstellen. Je ziet dat ze oplossingen zoeken om de juiste werknemers te vinden. Het inzetten van technologie die de kansengelijkheid op de arbeidsmarkt vergroot, kan voor werkgevers de oplossing zijn.’

Weten hoe je inclusieve technologie in je bedrijf kunt inzetten?

Technologie om werk en werkzoekenden bij elkaar te brengen

De coalitie brengt iedereen bij elkaar die de domeinen van technologie en werk en inkomen met elkaar verbinden. Op kleine schaal worden er technologische oplossingen toegepast. Vaak bij organisaties die daar bewust voor kiezen. Maar technologie wordt in brede zin nog onvoldoende als oplossing benut om werk en werkzoekenden bij elkaar te brengen.

De rol van de coalitie is om dit te mainstreamen: het zichtbaar maken voor werkgevers wat er allemaal kan en ze verleiden om daar ook gebruik van te maken. Dat doet de coalitie onder andere met pilots waarbij organisaties worden uitgedaagd om technologische ideeën te delen voor een inclusieve arbeidsmarkt. De winnaars krijgen subsidie om hun idee te ontwikkelen en op de werkvloer uit te proberen bij bedrijven en in de sociale werkvoorziening.

 

‘Het inzetten van inclusieve technologie kan voor werkgevers de oplossing voor personeelstekort zijn’

 

Steven: ‘In alle kraptesectoren zijn oplossingen denkbaar. In het lager en voortgezet onderwijs, de zorg of in de installatiebranche. Alleen die oplossingen komen niet vanzelf en je moet als werkgever openstaan voor werknemers die in de eerste instantie niet per se in het perfecte plaatje passen.’

 

Voorbeelden van inclusieve technologie

Hoe kan technologie helpen de talenten van mensen te benutten? Met behulp van het juiste productiebegeleidingssysteem kan iemand met een visuele beperking tóch bijvoorbeeld op de productievloer werken. Of denk aan een virtual reality (VR) omgeving als alternatief voor de klassieke banenmarkt. Mensen die niet graag of makkelijk solliciteren kunnen met VR verschillende typen van technisch werk ervaren. Om op die manier erachter te komen waar hun motivatie ligt en dan gericht te solliciteren bij een bedrijf dat daarbij aansluit.

VR-technieken worden ook ingezet om collega’s die niet op het autistische spectrum zitten te laten ervaren hoe de autistische collega de werkvloer beleeft. Om zo een goede samenwerkingsmodus te vinden en uitval te voorkomen. Ook kan technologie helpen bij vitaliteit, bijvoorbeeld door te meten of het goed met je gaat, zodat je tijdig weet wanneer er iets moet veranderen.

 

UWV adviseert over inzet technologie bij personeelsvraagstukken 

'Technologie helpt bruggen bouwen’, aldus Steven. ‘Maar je moet als organisatie die brug die techniek kan verzorgen wel zélf bouwen. Het heeft geen zin als dit van bovenaf of buitenaf erin geduwd wordt.’ En daar zit volgens hem de belangrijkste uitdaging: het eigen maken van de mogelijkheden die er zijn voor de werkgever.

Als partner van de coalitie speelt UWV daarin een belangrijke ondersteunende rol. Adviseurs van UWV kunnen met de werkgever meedenken en de rol van technologie in die bemensingsvraagstukken naar voren schuiven. ‘Tegelijkertijd krijgen we in beeld in welke richting er vervolgstappen vanuit de technologie gemaakt moeten worden. En dit kunnen we vervolgens binnen de coalitie terugkoppelen aan tech-ontwikkelaars. Daarom is het waardevol dat UWV bij de coalitie betrokken is als uitvoeringsorganisatie en ook de schouders eronder kan zetten.’

Ook mensen in dienst die extra ondersteuning nodig hebben?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl