Interview

Het HR-Ecosysteem: Pionieren met Personeel

De huidige arbeidsmarkt is grillig. In een aantal vakgebieden is er een schaarste, kampen organisaties met de vergrijzing en wil men medewerkers binden en boeien. Bedrijven hebben te maken met pieken en dalen in hun werkvoorraad en daarmee ook pieken en dalen hebben rondom de inzet van hun personeel. Deze laatste situatie werd versterkt door de coronacrisis. Hoe ga je hier als werkgever mee om?

Het door Defensie in het leven geroepen HR-Ecosysteem biedt ook in deze situatie een oplossing: een systeem waarmee bedrijven op een laagdrempelige manier personeel met elkaar te delen. Bianca Schuddebeurs, projectleider van het HR- Ecosysteem bij Defensie: ‘Op deze manier kunnen bedrijven elkaar helpen tijdens pieken en dalen in de werkvoorraad. Als bijkomend voordeel ontstaat er kruisbestuiving en krijgen medewerkers de kans om op een laagdrempelige manier te werken aan hun ontwikkeling.’

Hoe is het HR-Ecosysteem ontstaan?

‘Het idee voor het HR-Ecosysteem ontstond in 2017. Zowel bij Defensie als het bedrijfsleven ontstond een behoefte ontstond om personeel met elkaar te kunnen uitwisselen. Zelf kampt Defensie al jarenlang met personeelstekorten, terwijl andere bedrijven door een dip in de werkvoorraad soms teveel personeel hebben. Dat kan vast slimmer, dachten wij.’

 

Hoe werkt het?

‘De aangesloten bedrijven en Defensie wisselen tegen kostprijs personeel met elkaar uit, wanneer daar vraag naar is. Op dit moment zijn 46 organisaties bij het HR-ecosysteem aangesloten en met 16 organisaties is een nadere overeenkomst opgesteld om ook daadwerkelijk te kunnen uitwisselen. Bij Defensie zijn medewerkers van onder andere Royal IHC, Allseas en YSE aan de slag. Andersom werken een aantal van onze mensen bij Thales, Damen en ABN AMRO.’

 

Wat zijn obstakels waar jullie tegenaan zijn gelopen?

‘Het eerste obstakel was zorgen dat het project vanuit juridisch oogpunt uitvoerbaar was. Dit is nog niet eerder gedaan, dus we opereren nu in een juridisch grijs gebied. Het heeft daarom enige tijd geduurd voor de kaders voor het project waren vastgesteld. We zijn pioniers en vinden iedere stap met elkaar uit.’

‘Ook op financieel vlak moesten we gaandeweg uitvinden hoe we een uitwisseling in de praktijk kunnen realiseren. Bijvoorbeeld kostprijzen worden bij Defensie heel anders berekend dan in het bedrijfsleven. In de praktijk komt het neer op veel uitleg geven over de werking en doel van het project om zo samen met de afdelingen te kijken naar hoe alles past of passend te maken is in de bedrijfsvoering.’

 

Voor wie is het HR-Ecosysteem?

‘Voor elk bedrijf dat mee wil doen aan dit project en de uitgangspunten van dit project onderschrijft. Natuurlijk moet het werk wel passend zijn. Maar bij Defensie zijn vrijwel alle branches  vertegenwoordigd, van artsen tot schilders en van bewaking tot IT. Dus er zijn allerlei uitwisselingen denkbaar.’

‘Het project is niet bedoeld voor commerciële doeleinden. We lenen personeel aan elkaar uit tegen kostprijs, dus er is geen winstoogmerk. En het moet ook geen achterdeur worden voor commerciële organisaties om te kijken of er een project uit te halen valt.’

 

Wat zijn de voorwaarden om mee te doen?

‘Om mee te doen, is het van belang dat organisaties de gemeenschappelijke verklaring ondertekenen en vooral in de uitvoering een grote betrokkenheid tonen. We zijn met dit project echt aan het pionieren en gaandeweg vinden we uit wat wel en niet werkt. Niet alles gaat in één keer goed. Dat vraagt om flexibiliteit, doorzettingsvermogen en de wil om dit project te laten slagen.’

‘Bedrijven die nog niet helemaal zeker zijn dat ze willen uitwisselen, kunnen zich ook aansluiten en vooralsnog alleen deelnemen aan de bijeenkomsten die we organiseren en ontvangen ook informatie over de ‘vragen’ die uitstaan in het netwerk.’

 

Hoe ervaren werkgevers en werknemers het?

‘Ik merk bij de deelnemende bedrijven veel enthousiasme en er komen gaandeweg steeds meer bedrijven bij. Daar heeft de coronacrisis ook een impuls aan gegeven. Diverse bedrijven hadden te weinig werk voorhanden voor hun personeel, doordat orders uitbleven. Zij benaderden ons met de vraag of we personeel tijdelijk konden inzetten. Voor Defensie een uitkomst, omdat we extra mensen konden gebruiken, en voor de bedrijven een uitkomst, omdat ze hierdoor hun personeel niet hoefden te ontslaan, nuttig werk konden geven en een ervaring bij Defensie.'

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl