Interview

Eigenrisicodrager: hoe werkt het en wat zijn voor- en nadelen?

Frank Gevers

Als werkgever ben je verplicht om verzekerd te zijn voor de WGA, de Ziektewet, en de WW. Soms is eigenrisicodrager worden een optie om te besparen op de werknemersverzekeringen. Accountmanager Werkgeversdienstverlening Frank Gevers legt uit hoe dat werkt.

Wat houdt eigenrisicodragerschap in?

 

Er zijn verschillende opties als het gaat om werknemersverzekeringen. Een werkgever kan zich voor de WGA en Ziektewet publiek verzekeren, privaat verzekeren, of zelf het risico dragen. Het voordeel van privaat verzekeren kan hem zitten in de hoogte van de premie. Als eigenrisicodrager, het woord zegt het al, draagt de werkgever de kosten van de WGA- en of Ziektewetuitkering. Ook moet de werkgever zelf alles regelen rondom re-integratie.

Als werkgever kan je overigens niet zomaar zelf besluiten om eigenrisicodrager te worden. Dit vraag je aan bij de Belastingdienst met voor de WGA een garantieverklaring van een erkende bank of erkende verzekeraar.

 

In welke gevallen is het voordelig om eigen risicodrager te worden?

Over het algemeen kan eigenrisicodrager worden vooral voor grote werkgevers interessant zijn. Wanneer een grote werkgever publiek is verzekerd, is de premie afhankelijk van de instroom in de Ziektewet en WGA. Een lage instroom betekent korting op de premie, maar een hoge instroom betekent een hogere premie.

Dit geldt niet voor kleine werkgevers. Zij betalen een collectieve premie wanneer zij publiek verzekerd zijn, ongeacht instroom in Ziektewet of WGA.

 

Waar moeten werkgevers op letten?

Kom je als werkgever in aanmerking om eigenrisicodrager te worden, dan is het belangrijk om op bepaalde zaken goed te letten. Alles regelen rondom verzuim en re-integratie is veel werk en UWV controleert of alles volgens de regels verloopt.

Verder zijn er twee specifieke situaties waar werkgevers goed op moeten letten. De eerste is het uitlooprisico WGA. Stel: je bent eigenrisicodrager voor de WGA maar je wilt daar per 1 januari mee stoppen, dan blijf je verantwoordelijk voor de uitkeringen die minder dan tien jaar lopen. Ook werknemers die uitvallen op 31 december vallen dan nog onder eigenrisicodragerschap. Met een maximale looptijd van tien jaar WGA uitkering is dat een flink risico. Je kunt je als eigenrisicodrager privaat verzekeren voor de looptijd van de WGA uitkering.

De tweede situatie is het overnemen van een bedrijf dat eigenrisicodrager is. Dan neem je niet alleen het bedrijf, maar in bepaalde gevallen ook alle Ziektewet en WGA gevallen over. De Belastingdienst bepaalt welke kosten dan voor jouw rekening komen?

 

Wat zijn andere dingen die werkgevers kunnen doen om ziektekosten te verlagen?

Ziek zijn is duur. Het aantal WIA uitkeringen rijst de pan uit en doordat de AOW leeftijd hoger wordt, moeten mensen steeds langer werken. Dit leidt tot meer ziekteverzuim. Maar wil je als werkgever de kosten voor ziekteverzuim laag houden, kijk niet alleen naar de werknemersverzekeringen. Die zijn slechts een onderdeel van het totale plaatje. Preventie, verzuimbeleid, en re-integratie zijn minstens zo belangrijk. En daar heb je als werkgever ook veel meer invloed op.

Eigenrisicodrager zijn of worden?

Lees hier meer informatie.

Let op: Eigenrisicodragerschap kan twee keer per jaar worden aangevraagd en kan beginnen op 1 januari of 1 juli. De aanvraag moet uiterlijk 13 weken van tevoren worden gedaan. 

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl