Interview

Zo zet je Positieve Gezondheid in voor meer vitaliteit op de werkvloer

Twaalf jaar geleden legde voormalig huisarts Machteld Huber de basis voor een nieuw begrip in de wereld van gezondheid en preventie: Positieve Gezondheid. Met Positieve Gezondheid leg je het accent op mensen zelf, hun veerkracht, en op wat ze wél kunnen. Hiermee bevorder je herstel en (arbeids-)participatie. Machteld Huber licht toe.

De definitie van Positieve Gezondheid

Machteld Huber: ‘Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies: kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden en zingeving.’

 

Gezondheid en klachten in kaart brengen

‘Om een totaalbeeld te krijgen van het welzijn, vult de persoon in kwestie 42 stellingen in die gaan over de zes dimensies, bijvoorbeeld: Ik voel me gezond, ik heb goed contact met andere mensen, ik kan goed omgaan met het geld dat ik iedere maand krijg. Als je de vragen hebt beantwoord, krijg je je “gezondheidoppervlak” in beeld gebracht in een spinnenweb.

Als werkgever kun je deze vragenlijst als tool aanbieden aan je werknemers, zowel om uitval te voorkomen of om de kern van het probleem heldere te krijgen als iemand al tobt met gezondheids- of burn-out klachten. Dit helpt je ook om in beeld te krijgen wat je medewerkers drijft en hoe je ze kunt helpen om te floreren op het werk. Het helpt ook zeker als je als werkgever zelf ook een keer de vragenlijst invult, zodat je er een beeld bij hebt.’

 

Een belangrijk onderdeel van Positieve gezondheid is het “het andere gesprek”

‘Het spinnenweb biedt aanknopingspunten om te reflecteren. Dat kan individueel, of met een ander, die vragen stelt zoals: Wat wil je veranderen of meer aandacht geven? Wat of wie kan je helpen? Op mijnpositievegezondheid.nl zijn meer vragen te vinden. Met behulp van de vragen voer je het zogeheten “andere gesprek”. Dat is een gesprek waarbij de ander niet adviseert, maar vooral luistert en vragen stelt.’

‘Dat kan tot verrassende uitkomsten leiden. Zo kan blijken dat achter een gezondheidsklacht een heel ander probleem schuilgaat. Ook weten mensen vaak heel goed zelf wat ze nodig hebben om hun situatie te verbeteren. De essentie is: breed kijken naar hoe het met je gaat, en daarna: wat wil jij? Dat klinkt makkelijk, maar is best moeilijk, want professionals zijn dit niet zo gewend. Ze zijn gewend problemen van anderen te moeten oplossen en niet mensen te bewegen naar wat ze echt willen.’

 

Positieve Gezondheid zorgt voor meer vitaliteit en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid

‘De meerwaarde voor bedrijven en organisaties van het inzetten van Positieve Gezondheid is dat je medewerkers in contact brengt met wat hen echt drijft. Dat kan van alles zijn, van klein tot groot: iemand wil z’n moeder een waardige oude dag geven door haar te ondersteunen met mantelzorg. Of iemand wil maatschappelijk iets bijdragen. Of een grote reis maken met z’n gezin. Met behulp van het invullen van de vragenlijst en het andere gesprek, kun je achter die drijfveren van je medewerkers komen. Dat gesprek moet wel in een veilige setting plaatsvinden.’

‘Als je medewerkers in contact komen met hun diepe bron van vitaliteit en energie, als ze zogezegd de stekker in hun eigen stopcontact steken, en als je ze als werkgever daarbij helpt, dan krijg je ze in beweging, en: dan doen ze hun werk met plezier en energie. En dat zorgt weer voor duurzame inzetbaarheid.’

Vitaliteit op de werkvloer bevorderen?

Vitale, tevreden en gemotiveerde medewerkers is de droom van iedere werkgever. Maar hoe stimuleer je dat? Arnold Bakker, hoogleraar Arbeidspsychologie, deelt drie aanbevelingen.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl