4 vragen over proefplaatsing

Een proefplaatsing kan een aantrekkelijke methode zijn om te kijken of een werkzoekende met een uitkering geschikt is voor een functie bij jouw organisatie. Tijdens een periode van twee maanden beoordeel je of de kandidaat inderdaad geschikt is voor het werk. Je betaalt nog geen loon, want de (kandidaat)-werknemer behoudt tijdens de proefplaatsing de uitkering. Zo kunnen beide partijen kijken of de match werkt.

Werkgevers zijn vaak een beetje huiverig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat een kandidaat met een WIA-uitkering vaak ziek zal zijn en dat zij voor de kosten moeten opdraaien. Maar in de praktijk is dit helemaal niet het geval. Om werkgevers de gelegenheid te geven om hierachter te komen, is de proefplaatsing in het leven geroepen. Het is een aantrekkelijke methode om in twee maanden tijd de kwaliteiten van een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt te testen en eventuele vooroordelen weg te nemen. Groot voordeel voor de werkgever is dat hij geen loon hoeft te betalen, omdat UWV gedurende de proefperiode de uitkering van de werknemer doorbetaalt. Daar staat onder meer tegenover dat de werkgever de intentie moet hebben om de kandidaat na afloop van de proefplaatsing een dienstverband van minstens een half jaar aan te bieden.

4 vragen en antwoorden over de proefplaatsing.

 

Wat is een proefplaatsing? 

Een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt komt 2 maanden op proef bij je werken, met behoud van uitkering. Je hoeft dus geen loon te betalen. Voorwaarde is wel dat je de intentie hebt om de werknemer na de proefperiode een contract van minimaal 6 maanden aan te bieden.

 

Wie komt er in aanmerking voor een proefplaatsing? 

Werknemers die moeilijk werk vinden en bij wie je twijfelt of ze geschikt zijn voor de functie. Een proefplaatsing is bedoeld voor werknemers met een van de volgende uitkeringen van UWV: WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet of WW.

Kijk hier voor uitgebreide informatie over de voorwaarden voor een proefplaatsing.

Terughoudendheid voor het aannemen van iemand met een beperking? Dat is nergens voor nodig. Adviseur werkgeversdiensten Bert Kamerling vertelt waarom.

Hoe vraag ik een proefplaatsing aan? 

Via dit formulier op de website van UWV.

 

Heeft UWV meer regelingen die het voor mij aantrekkelijk maken om een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen? 

Ja, er zijn verschillende regelingen. Bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor het salaris wanneer je een oudere werknemer aanneemt. Maar denk bijvoorbeeld ook aan voorzieningen om iemand met een fysieke beperking te ondersteuning in het werk.

Een overzicht van de voordelen en regelingen voor het aannemen van iemand met een uitkering vind je op uwv.nl

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl