Interview

Mensen met een arbeidsbeperking bieden meerwaarde in een organisatie

'Openstaan voor personeel met een beperking is in je eigen belang'

Er is enorme krapte op de arbeidsmarkt. Toch staat 1 op de 3 werkgevers niet open voor mensen met een arbeidsbeperking, vijftigplussers, of mensen met een migratieachtergrond. Er is dus een hoop arbeidspotentieel wat onbenut blijft. Laten werkgevers hier kansen liggen?

Als adviseur werkgeversdienstverlening bij UWV helpt Bert Kamerling werkgevers over hun terughoudendheid heen te stappen om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Bert: ‘Werkgevers schrikken vaak als ze horen over WIA en Wajong. Wij proberen die angst weg te nemen door met ze in gesprek te gaan over de mogelijkheden die aanwezig zijn binnen een bedrijf. En die blijken er in de praktijk ook wel te zijn, als je ervoor openstaat.'

 

Drempels bij werkgevers om personeel met een arbeidsbeperking te werven

‘Vooral werkgevers die nog geen ervaring hebben met deze doelgroep zijn terughoudend. Ze zijn bang dat het heel tijdsintensief is en ze iemand met een arbeidsbeperking veel moeten begeleiden. Of dat ze vaak ziek zijn en het de werkgever daardoor veel gaat kosten.’

 

Voorzieningen via UWV helpen drempels wegnemen om personeel met arbeidsbeperking te werven

‘Veel van de eventuele zorgen die ze hebben kan ik wegnemen. UWV biedt namelijk allerlei hulpmiddelen aan, zoals een jobcoach die de Wajonger tijdens de proefplaatsing – en soms ook langer – helpt. Ook zijn er diverse financiële regelingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken als ze iemand uit de WIA of Wajong aannemen, zoals loondispensatie, loonkostenvoordeel, en de no-riskpolis. Naast de praktische kant is het belangrijkste dat een werkgever openstaat voor het idee. Daarvoor ga ik met de werkgever in gesprek. Het liefst bezoek ik de werkgever in zijn of haar bedrijf. Dat praat makkelijker en ik krijg ook meteen een beeld van het bedrijf. In het gesprek vertel ik over de voor- en nadelen van werken met deze doelgroep. Het is belangrijk om daar eerlijk over te zijn. Als werkgever moet je niet het schaap met de vijf poten verwachten, ook niet bij mensen die in een uitkeringssituatie zitten. Maar mensen uit de WIA of Wajong kunnen in vrijwel ieder bedrijf meerwaarde bieden.’

 

Na proefplaatsing doorgroeien binnen bedrijf

‘Wat ik zelf een mooi voorbeeld vind: een aantal jaar geleden had ik een cliënt, een jongen met een Wajong-uitkering die graag in de logistiek aan de slag wilde. Hij wilde zo graag een kans krijgen en had ervaring als timmerman. Dus ik nam hem mee naar twee bedrijven. Bij het eerste logistieke bedrijf zag ik meteen allerlei kansen. Kapotte pallets repareren en sorteren, vloeren vegen, terrein opruimen. De werkgever besloot de jongen een kans te geven. En daar zat hij dan, op de veegmachine, helemaal in zijn element. Hij had enorm plezier in zijn werk en maakte het terrein zo netjes, dat het bedrijf ernaast dacht dat ze gingen verhuizen! En het mooiste van dit verhaal: deze jongen werkt nu in de chaletbouw. Door de kans die hij kreeg om werk te doen waar hij affiniteit mee had, bloeide hij helemaal op. Hij groeide zelfs door naar een andere functie. Daar heb je als werkgever niet alleen profijt van, maar dat levert ook veel voldoening op.’

 

Openstaan voor mensen met een arbeidsbeperking is eigen belang

Het is als werkgever echt in je eigen belang om open te staan voor personeel met een arbeidsbeperking. Het kan de uitkomst zijn bij capaciteitsproblemen en het brengt de onderneming meestal echt iets extra’s. De meeste WIA’ers en Wajongers zijn enorm gemotiveerd en willen alleen maar een kans krijgen om aan het werk te kunnen en deel uit te maken van de maatschappij. Ze kunnen een goede bijdrage leveren aan een bedrijf, zolang je de taken op maat maakt. Daar kan UWV bij helpen door een inclusieve bedrijfsanalyse uit te voeren. Als werkgever moet je ervoor openstaan en er moet draagvlak binnen de organisatie zijn. Verder heeft UWV allerlei voorzieningen om je in het proces te ondersteunen.’

 

De voorzieningen van UWV

Loonkostenvoordeel: Een jaarlijkse tegemoetkoming (voor maximaal 3 jaar) voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.

No-riskpolis: Wanneer je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt, kan je gebruik maken van de no-riskpolis (voor maximaal 5 jaar). Dit houdt in dat je: een Ziektewet-uitkering voor je werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt, geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet, en geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.

Harry-training: Een training waarin jij als werkgever, of andere werknemers, leert omgaan met de doelgroep.

Werkplekvoorziening: Als je iemand met een ziekte of handicap aanneemt, is het misschien nodig om het werk of de werkplek aan te passen. Hier is subsidie voor beschikbaar.

Meer weten over werkgeversvoorzieningen?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl