Interview

SLIM-subsidie: investeer in de ontwikkeling van medewerkers

'De SLIM-regeling werkt twee kanten op en zet de leercultuur in gang'

Ieder mens wil zich ontwikkelen, ook jouw werknemers. Wil je als werkgever investeren in hun kennis en ontwikkeling, dan kan de SLIM-subsidieregeling (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) je daarbij helpen. Wat is de SLIM-subsidie precies en hoe ondersteunt het jou als werkgever? Astrid Bottenberg, Senior beleidsmedewerker Loopbaan en Ontwikkelen bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vertelt meer over deze regeling.

Wat is de SLIM-subsidie?

De Nederlandse overheid wil met de SLIM-subsidie het mkb en hun werknemers aanmoedigen om zich een ‘leven lang te ontwikkelen’. Astrid vertelt: ‘Met deze regeling ontvang je als ondernemer of werkgever een vergoeding om leren en ontwikkelen blijvend vorm te geven in je bedrijf. Het is een middel om structureel leren te stimuleren. We vergoeden geen individuele opleidingen – de regeling is juist bedoeld om te investeren in oplossingen die onderdeel blijven van je organisatie.’

 

Wat kan ik met de SLIM-subsidie?

Astrid legt uit dat je een aanvraag kan doen voor 3 verschillende activiteiten: ‘Je kan je bedrijf laten doorlichten door bijvoorbeeld een personeelsconsulent of HR-adviseur. Die maakt dan een ontwikkelplan voor de toekomst. De tweede optie is individuele coaching en ontwikkeling voor al je medewerkers. Bij deze optie krijg je 700 euro per medewerker, in te zetten voor een loopbaanadviseur die individueel loopbaan- en ontwikkeladvies geeft. Tot slot kan je de subsidie gebruiken om een methode in te voeren in je organisatie, zoals online tools die gericht zijn op structureel leren. Denk aan het ontwikkelen van een e-learning voor je hele team, maar ook het inzetten van externe leerambassadeurs.

 

Een mooi voorbeeld is dat van 4 timmerbedrijven die samenwerken als ‘De digitale timmerfabriek’. Zij wilden hun personeel klaarstomen voor digitalisering, technologisering en verduurzaming. Samen ontwikkelden ze een leerprogramma met bijbehorende app. De ervaringen waren zo positief, dat er dit najaar een tweede groep met De digitale timmerfabriek aan de slag gaat.’ In de Menukaart SLIM vind je uitgebreide uitleg over de activiteiten waarvoor je subsidie kunt aanvragen.

Tijdvakken aanvragen SLIM-subsidie

Let goed op, want aanvragen worden maar op enkele momenten in het jaar aangenomen. Voor mkb-ondernemingen die een ontwikkelplan voor de eigen onderneming hebben, is dat in maart en september. Voor samenwerkingsverbanden, tussen mkb en bijvoorbeeld opleiders, is dit in juni en juli. Om de aanvraag te doen registreer je je als aanvrager op https://www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl/ en voegt de registratie en bijlagen toe aan 'mijn regelingen'. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van kwaliteitseisen en beschikbaar budget.

Voor wie is de SLIM-subsidie?

‘De SLIM-subsidie richt zich vooral op mkb-bedrijven of samenwerkingsverbanden. Dat zijn samenwerkingen tussen ten minste 2 mkb-ondernemingen die gezamenlijke leerdoelen hebben. Maar ook andere organisaties kunnen zich bij zo’n verband aansluiten, zoals onderwijsinstellingen en kenniscentra. Ook zzp’ers kunnen zich hierbij aansluiten, waardoor ze niet zelf een aanvraag hoeven te doen. Dat maakt de SLIM-subsidie ook voor zzp’ers toegankelijk. ’

 

Hoe vraag ik de SLIM-subsidie aan?

Je vraagt de regeling 2 keer per jaar aan als individuele mkb’er via het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid en er is 1 tijdvak voor samenwerkingsverbanden. Of je in aanmerking komt voor de SLIM-subsidie, hangt af van een aantal voorwaarden. Ben je een ondernemer met een mkb-bedrijf of heb je een samenwerkingsverband? Dat is de eerste stap. Daarnaast moet je een concreet plan hebben. ‘Denk van tevoren goed na hoe jij je personeel vooruit wil helpen. Kies je voor een ontwikkelplan of individuele coaching voor je werknemers? Hoe ziet dat er dan uit? Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een online leerplatform of een nieuwe procedure vormgeven voor gesprekken met werknemers. Voor vragen, contact met andere aanvragers of inspiratie kan je terecht bij kennis- en ondersteuningsprogramma Katapult.’

 

Wat zijn de voordelen van de SLIM-subsidie voor werkgevers?

Met de SLIM-regeling kan je gericht investeren in de ontwikkeling van je medewerkers. Dat vergroot hun vaardigheden en kennis én draagt bij aan je bedrijfsprestaties: je houdt werknemers inzetbaar. Met de juiste scholing en ontwikkeling blijven je medewerkers hun werk leuk en uitdagend vinden. Astrid: ‘Bij mkb-bedrijven die de SLIM-subsidie hebben gebruikt, zien we dat werknemers meer aan het leren zijn gegaan en meer betrokken zijn bij het bedrijf. Werkgevers hebben ook beter inzicht gekregen in de competenties, wensen en ambities van hun medewerkers. Het werkt dus twee kanten op en zet de leercultuur in gang.’

Geïnteresseerd in een SLIM-subsidie voor jouw onderneming of samenwerking?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl