Interview

Wet betaald ouderschapsverlof: dit betekent het voor werkgevers

'Maak aanvullend verlof bespreekbaar, dan kom je niet voor verrassingen te staan'

Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof. Wat houdt de nieuwe wet precies in en hoe verhoudt deze zich tot de al bestaande vormen van ouderschapsverlof? Accountmanager Werkgeversdienstverlening Frank Gevers legt uit. 

Liever kijken en luisteren dan lezen? Onderaan dit artikel vind je een linkje naar een webinar, waarin Frank alles nog eens uitlegt.

Wat houdt de wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in?

‘Deze wet geeft ouders (ook in geval van adoptie of pleegzorg) recht op negen weken ouderschapsverlof waarin ze 70 procent van het (gemaximeerde) dagloon krijgen doorbetaald. Beide ouders hebben recht op het verlof en zij kunnen dit binnen het eerste levensjaar van het kind opnemen. Ouders van wie het kind voor 2 augustus 2022 is geboren kunnen dus straks ook nog aanspraak maken op de Wbo, mits dit verlof in het eerste levensjaar valt.’

 

Hoe verhoudt de Wbo zich tot zwangerschapsverlof, geboorteverlof, en aanvullend geboorteverlof?

‘De Wbo is aanvullend op de al bestaande verlofregelingen binnen de Wet arbeid en Zorg (WAZO). De moeder heeft recht op 16 weken zwangerschapsverlof en kan aanvullend daarop in het eerste levensjaar van het kind negen extra weken gedeeltelijk betaald verlof (Wbo) opnemen. Dan blijven er nog 17 weken onbetaald verlof over waar de ouders recht op hebben. Die moeten worden opgenomen binnen acht jaar vanaf de geboorte van het kind. Partners hebben recht op vijf dagen geboorteverlof, vijf weken gedeeltelijk doorbetaald aanvullend geboorteverlof (WIEG), negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof (Wbo) en de 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.’

 

Hoe kunnen werkgevers zich voorbereiden? Kan UWV ze ergens bij helpen?

‘Werknemers hebben recht op deze verlofvormen. Als werkgever heb je er daarom baat bij om het tijdig te weten als werknemers er gebruik van willen maken. Zorg ervoor dat het verlof open besproken kan en mag worden, dan voorkom je dat je overvallen wordt met langdurige afwezigheid van werknemers. Het is daarbij belangrijk om als werkgever alvast na te denken over vervanging. Als je capaciteitsproblemen voorziet, kan je het werkgeverservicepunt in jouw regio benaderen. Zij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar en denken graag met je mee over oplossingen voor het vervangen van een werknemer die met ouderschapsverlof gaat.’

Meer informatie over Wbo?

Wbo is aan te vragen in het werkgeversportaal. Ontdek het gemak van het UWV werkgeversportaal | UWV | Werkgevers 

Nog eens rustig alles uitgelegd krijgen? Frank Gevers gaf ook een webinar over de Wet Betaald Ouderschapsverlof. Deze kijk je terug via deze link: Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl