Interview

Werkgeversonderzoek UWV: personeel werven blijft lastig

'Werkgevers verwachten steeds moeilijker te kunnen werven'

Van de vacatures die in het afgelopen jaar zijn ontstaan, is ruim de helft moeilijk vervulbaar. 61% van de werkgevers voorziet dat personeel werven de komende jaren nog lastiger wordt. Dat blijkt uit het jaarlijkse werkgeversonderzoek van UWV. ‘Het is dan ook van groot belang om te kijken naar aanvullende wervingsmethoden’, zegt arbeidsmarktadviseur Erica Maurits, ‘maar vooral ook naar andere oplossingen.’

Personeel werven blijft lastig, verwachten werkgevers. Ruim 3.000 werkgevers namen deel aan het jaarlijkse werkgeversonderzoek van UWV, dat werd gehouden in het najaar van 2021. Thema van het onderzoek was dit jaar de krapte op de arbeidsmarkt. Bij twee derde van de werkgevers die deelnamen aan het onderzoek waren in het laatste jaar vacatures ontstaan, waarvan gemiddeld 55% moeilijk vervulbaar bleek. Uitschieters waren er in de bouw (77%), industrie (63%), informatie- en communicatiesector (63%) en de horeca (59%).

 

Personeel werven wordt lastiger

De stijging naar gemiddeld 55% is fors ten opzichte van 2020, toen nog ‘slechts’ een derde van de vacatures moeilijk vervulbaar was. ‘Als je dan bedenkt dat er de komende jaren 100.000 woningen per jaar gebouwd moeten worden en er behoorlijk wat inspanningen nodig zijn om de klimaatdoelen te behalen, kun je gerust van een uitdaging spreken’, zegt Erica Maurits.

Werkgevers zijn niet optimistisch: 61% verwacht dat het vervullen van vacatures de komende jaren nog moelijker wordt. Erica: ‘De komende jaren gaan veel mensen met pensioen en de instroom op de arbeidsmarkt blijft achter. Dat maakt het belang van alternatieven voor aangepaste wervingsmethoden alleen maar groter.’ In de horeca is zelfs 70% van de werkgevers daarover somber gestemd. ‘Werkgevers in de horeca noemen vaak als reden dat tijdens de coronaperiode werknemers zijn overgestapt naar andere sectoren. Kennelijk verwachten werkgevers niet dat deze werknemers zomaar terugkomen’, aldus Erica.

 

Werkgevers kiezen voor nieuwe wervingsmethoden

‘We hebben ook onderzocht wat werkgevers doen als vacatures moeilijk vervulbaar blijken te zijn’, vertelt Erica. ‘We zien dat ze vooral hun wervingsmethoden aanpassen. 77% van de werkgevers geeft aan dat ze vacatures langer openstellen en ook 77% is andere wervingskanalen gaan gebruiken, zoals sociale media. De helft van de werkgevers schakelt een intermediair, zoals een detacherings- of uitzendbureau, in.’

 

Alternatieve oplossingen voor personeelstekort

‘Het zou kunnen helpen als werkgevers ook andere methoden zouden toepassen, zoals het aanpassen van de functie-eisen of de werkverdeling binnen de eigen organisatie,’ stelt Erica. Dat gebeurt veel minder, blijkt uit het onderzoek. Minder dan de helft van de werkgevers kiest ervoor om een kandidaat aan te nemen die niet helemaal aan de functie-eisen voldoet om die kandidaat vervolgens zelf op te leiden. Ook het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden (30 %) of het aanpassen van de functie-eisen (26 %) worden minder vaak toegepast.

 

UWV zet 34 oplossingen op een rij

Er zijn nog meer manieren om personeelskrapte op te lossen. UWV heeft een hand-out opgesteld met 34 mogelijke oplossingen. Erica: ‘We realiseren ons dat niet alle oplossingen voor iedereen bruikbaar zijn. Als je zelf iemand wilt opleiden, heb je ook opleidingscapaciteit nodig. Die moet er maar zijn. En het werk anders indelen is niet gemakkelijk als je bijvoorbeeld maar met zijn tweeën bent in de onderneming. Maar in die 34 manieren kan elke werkgever inspiratie vinden om anders naar het invullen van vacatures te kijken. En als UWV kunnen wij werkgevers ondersteunen, bijvoorbeeld bij het aannemen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

 

Personeel behouden

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het voor werknemers gemakkelijker om over te stappen naar een andere baan. 30 % van de ondervraagde werkgevers verwacht dan ook dat het vasthouden van personeel de komende twaalf maanden moelijker gaat worden, in de horeca is dat zelfs 49 %. ‘Ook daarvoor geven wij op de hand-out een aantal oplossingen. Denk aan het aanpassen van roosters en werktijden of het verlichten van de fysieke of administratieve belasting. Werkgevers kunnen bij onze werkgeversservicepunten altijd terecht voor meer informatie, adviezen en tips over het vinden en binden van personeel.’

Meer informatie?

Het hele onderzoek kan je hier teruglezen.

Lees hier meer over de 34 oplossingen voor personeelstekorten.

Uitgelicht

Benieuwd welke creatieve oplossingen andere werkgevers vinden voor hun personeelstekort?

Lees hier het verhaal van SAVA Verkeersregelaars, die onder andere door het opsplitsen van een fulltime baan in twee parttime banen personeel wist te vinden.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl