Interview

UWV helpt RataPlan aan kandidaten voor opleidingsplek

De missie van RataPlan is niet alleen om tweedehands goederen een nieuwe eigenaar te bezorgen, maar ook om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen te bieden. In samenwerking met onder meer UWV zette HR-adviseur Karina Voermans daarom een opleiding tot logistiek medewerker op. Leerlingen van die opleidingsplek leren én werken bij RataPlan, maar kunnen na afronding ook uitstromen de arbeidsmarkt op.

‘Het is vanaf het begin – we bestaan nu veertig jaar – onze bedoeling geweest om mensen te laten meedoen die niet zo makkelijk aan het werk komen. Werk is een belangrijke factor om mensen te laten meedraaien in de maatschappij, ze de overtuiging te geven dat ze ertoe doen, dat ze als volwaardig worden gezien. RataPlan heeft 32 kringloopwinkels en we beheren een kleine 50 bewaakte fietsenstallingen van de NS. De winkels en stallingen zijn bij uitstek een geschikte omgeving om mensen op een laagdrempelige manier weer aan werk te laten wennen. Er werken bij ons ruim 900 mensen met een dienstverband en zo’n 400 vrijwilligers. Via UWV en gemeenten krijgen wij mensen die we werkervarings- en opleidingsplekken bieden. Ze hebben heel diverse achtergronden: vanuit de Wajong, de Participatiewet of beschut werk.

 

Kijken wat iemand wil en kan en daar het werk op aanpassen

Bij ons kunnen ze wennen aan een werkritme: bijtijds opstaan, op tijd komen, een hele dag aan de slag zijn. Dat zijn echt de eerste stappen terug naar werk. We kijken naar wat iemand kan en wil en passen daar de werkzaamheden op aan. Daar zijn we flexibel in. Mensen die lange tijd thuis hebben gezeten, kunnen klantcontacten bijvoorbeeld lastig vinden. Dan kunnen ze in het magazijn beginnen en later in de winkel aan het werk gaan.

 

‘Mensen kunnen bij ons aan de slag, maar als dat kan, willen we graag dat mensen uitstromen naar betaalde banen bij ándere bedrijven’

 

Mogelijkheden voor scholing, duurzame plaatsing en uitstroming

Mensen kunnen bij ons aan de slag, maar als dat kan, willen we graag dat mensen uitstromen naar betaalde banen bij ándere bedrijven. Voor hen is de aansluiting naar werk en de arbeidsmarkt dan gemaakt, en daarmee ontstaan bij ons weer nieuwe plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit nog verder te brengen zijn we daarom vorig jaar met hulp van WerkgeversServicepunt Noord Holland Noord een opleiding gestart tot logistiek medewerker, mbo-niveau 2. Daar is veel vraag naar op dit moment, zo weten we van UWV.

Opleidingsplek komt naar medewerkers toe

Midden in onze winkel in Alkmaar hebben we een klaslokaal ingericht, waar een groep van zo’n 15 mensen een dag per week les krijgt. Praktijkopdrachten kunnen ze in de winkel uitvoeren. Ze hoeven niet naar school te gaan de school komt naar ze toe, in een vertrouwde omgeving. De kandidaten die de opleiding volgen zijn normaliter een stap te ver verwijderd van een ROC-opleiding: deze kans biedt ze de mogelijkheid in te stappen op ROC-niveau en van daaruit verder te leren en specialiseren of te gaan werken.

 

‘Als Patrick terug wil komen, is er altijd plek voor hem’

 

Altijd plek bij RataPlan

‘Bij ons heeft onder anderen Patrick Prins de opleiding gedaan en zijn diploma behaald. Dat was geweldig, aangezien hij wat na wat omzwervingen anderhalf jaar thuis had gezeten. Hij had aanvankelijk een Wajong-uitkering, maar wilde toch graag werken. Via onze opleiding vond hij zijn roeping in de logistiek. UWV voorzag hem van een jobcoach van Inwerking en zo kwamen ze samen uit bij Spruit Aandrijftechniek. RataPlan detacheert hem. Als hij om wat voor reden terug wil komen, is er altijd plek voor hem.’

 

Jobcoach reist mee door grote overgang

‘Zijn jobcoach, Robin Schouwvlieger, blijft hem ook bij Spruit begeleiden. RataPlan is een veilige werkomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de overgang naar een regulier bedrijf kan dan best groot zijn. Door de detachering en de jobcoach kunnen we die voor Patrick soepel laten verlopen. Het is heel mooi om te zien dat hij in een jaar zoveel stappen heeft gezet en zo is opgebloeid.’

 

UWV hielp Patrick aan een opleidingsplek bij RataPlan. Daar volgde hij een interne opleiding, waardoor hij kon doorstromen naar Spruit Aandrijftechniek. Spruit zocht een logistiek medewerker. Zo werkt UWV voor ons allemaal.

Benieuwd hoe je een leerwerktraject opzet?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl