Interview

Invulling geven aan social return on investment: ‘UWV heeft goede regelingen en voorzieningen voor werkgevers’

Portret van Frank Hendriks
Beeldredaktie / Raphael Drent

Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt loont op alle vlakken volgens Frank Hendriks. Hij is directeur van AFAC, de fietscentrale in Nijmegen met een maatschappelijke missie. Door een aanbesteding waar een social return on investment verplichting aan verbonden was, moest AFAC meer werkgelegenheid creëren voor arbeidsbeperkten. Sinds Frank hiermee startte, is hij persoonlijk steeds gemotiveerder geraakt.

‘Bijna de helft van onze medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt’, vertelt Frank. ‘Ik kan wel zeggen dat we inmiddels erg bedreven zijn in het werken met deze doelgroep. Het begon met een aanbesteding van de AFAC (Algemene Fiets Afhandel Centrale) waar een stevige social return on investment (SRoI)-verplichting aan vastzat. Dit houdt in dat je werkgelegenheid moet creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze aanbesteding moest dat ongeveer de helft van het personeel zijn.’

Meedoen is belangrijk

‘In de social return doelgroep zitten mensen die jarenlang thuis hebben gezeten en werkloos waren. Ik zie bij hen dat het om meer gaat dan alleen om inkomen. Het gaat om hun positie in de maatschappij en de sociale contacten. Dat is wat het interessant maakt om te gaan werken en te blijven werken. Als je niet werkt sta je toch langs de zijlijn. Participatie is belangrijk voor elk mens. Het geeft voldoening als we ervoor kunnen zorgen dat iemand een baan vindt en daar op z’n plek is. Dat iemand weer de motivatie heeft om elke ochtend op te staan en deel te nemen aan het leven.’

Wat is Social Return on Investment?

Social Return On Investment (SRoI) betekent dat de opdrachtnemer niet alleen moeten zorgen voor het financiële, maar ook voor het maatschappelijke rendement (social return) van de samenwerking. SRoI heeft als doel om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zo hun arbeidsparticipatie te vergroten.

 

Social return realiseren met hulp van UWV

‘Met UWV hebben we invulling gegeven aan de SRoI-afspraken. UWV staat ons al lang bij met werving maar ook met voorlichting en advies, bijvoorbeeld voor het aanpassen van werkplekken of jobcoaching. Ook in dit geval was de samenwerking waardevol: veel sollicitanten hadden al een jobcoach of begeleiding. Dan heb je meteen een redelijk beeld van wat iemand kan en aan welke functie je iemand kan matchen. Zo’n 10% van onze medewerkers is arbeidsbeperkt. En zelfs 45% valt in de social return doelgroep.’

Kun jij ook wel wat hulp of advies gebruiken rondom werving, of het inzetten van voorzieningen?

Van aanbesteding naar intrinsieke motivatie

‘Ik ben door deze aanbesteding op het spoor gezet om met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werken. Naast het maatschappelijke aspect heeft het voor werkgevers ook een financieel voordeel. Dat zorgt ervoor dat we meer de tijd kunnen nemen voor inwerktrajecten. Uiteindelijk profiteert de hele organisatie daarvan, het is fijn voor de werknemer en voor de samenwerking. Hoe langer ik met deze doelgroep werk, hoe meer ik het vanuit persoonlijke motivatie doe. Ik zie hoezeer medewerkers, zoals Benjamin, hun best doen om op hun werk te komen. Elke dag weer.’ 

‘Wij bieden ze een plek om weer mee te doen in de maatschappij. Dat geeft me voldoening’

Goede ondersteuning voor werkgevers

‘Er zijn goede regelingen en voorzieningen voor werkgevers. Ik krijg compensatie voor verminderde arbeidscapaciteit en het risico op uitval is gedekt met de no-risk polis. Het loont op alle vlakken. Werkgevers denken misschien dat het werken met werknemers die arbeidsbeperkt zijn vooral energie kost. De eerste keer moet je inderdaad meer uitzoeken en leren omgaan met bepaalde situaties. Maar dat gaat al snel beter. En zijn er hobbels met medewerkers, dan vraagt dat vaak alleen om wat extra begeleiding. Begeleiding is er bij ons toch al, dus daar steken we makkelijk extra tijd in. Ook nemen jobcoaches van UWV dat soms voor hun rekening. De ondersteuning die medewerkers krijgen is maatwerk. Wij bieden een plek om weer mee te doen in de maatschappij. Dat geeft me voldoening.’

Weten hoe UWV bedrijven helpt bij het in dienst nemen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl