Interview

Personeelstekort? Zo vergroot je de kans om personeel te vinden

'Kijk kritisch naar het aantal eisen dat je stelt aan kandidaten’

Te weinig reacties. Dat is volgens werkgevers de belangrijkste reden waarom 58% van de vacatures moeilijk vervulbaar is. Dat sollicitanten niet over de juiste vaardigheden, vakkennis of werkervaring beschikken speelt daarbij in veel mindere mate een rol. Dit blijkt uit het jaarlijkse werkgeversonderzoek van UWV. ‘Open hiring kan een uitweg bieden’, aldus arbeidsmarktadviseur Erica Maurits. ‘Maar er zijn meer oplossingen om personeelstekort aan te pakken.’

Ruim 4.500 werkgevers deden in het najaar van 2022 mee aan het werkgeversonderzoek van UWV. Zij werden gevraagd naar hun ervaringen met het werven en behouden van personeel. En welke inspanningen zij verrichten om moeilijk vervulbare vacatures toch te vervullen, of hun personeelstekort op een andere manier op te vangen.

 

Personeelstekort door te weinig sollicitanten

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat veel werkgevers problemen hebben met het werven van personeel. ‘Werkgevers geven vooral aan dat vacatures moeilijk vervulbaar zijn omdat ze te weinig reacties ontvangen’, licht Erica Maurits toe. ‘Dat sollicitanten niet over de juiste vaardigheden of vakkennis beschikken speelt minder. Dit blijkt ook uit de inspanningen van werkgevers om moeilijk vervulbare vacatures alsnog te vervullen. Minder dan de helft van deze werkgevers leidt zelf kandidaten op die niet aan de functie-eisen voldoen. En een kwart deelt het werk anders in om deze kandidaten aan te kunnen nemen.’

Om vacatures alsnog te vervullen, stellen veel bedrijven deze langer open en proberen ze via andere kanalen meer kandidaten te bereiken. Ook geven werkgevers aan dat ze hun arbeidsvoorwaarden en functie-eisen aanpassen. Erica: ‘We weten uit voorgaand onderzoek dat werkgevers hun eisen voor bijvoorbeeld werkervaring en opleidingsniveau naar beneden bijstellen.’

 

Erica deelt vier tips voor het oplossen van wervingsproblemen:

 

1. Stel skills centraal in de vacature

‘Werkgevers kunnen het aantal kandidaten voor een vacature mogelijk vergroten door in de vacature skills centraal te stellen en minder harde eisen te stellen aan diploma’s of werkervaring’, is Erica’s eerste tip. ‘Want diploma’s kunnen achterhaald zijn, en werkervaring zegt niet alles over wat iemand in huis heeft.’ Skills zijn de kennis, beroeps- en gedragsvaardigheden die nodig zijn om de taken in een functie te kunnen uitvoeren.

‘Ook mensen zonder de gewenste scholing of werkervaring kunnen over de juiste skills voor een functie beschikken of in staat zijn om deze aan te leren. Of dit inderdaad het geval is, kun je achterhalen met bijvoorbeeld een assessment of een proefperiode.’ Erica geeft als tip: ‘Om beroepen te ontleden in skills werkt UWV samen met partners aan het systeem CompetentNL. Het Dashboard Skills is hier een resultaat van. Dit dashboard geeft inzicht in belangrijke skills voor meer dan 200 beroepen. Het kan werkgevers helpen om de skills in beeld te krijgen, die belangrijk zijn voor een bepaalde functie.’

 

2. Minder functie-eisen en andere sollicitatieprocedure

’Kijk kritisch naar het aantal eisen dat je stelt aan kandidaten’, stelt Erica. ‘Vaak zoeken werknemers een schaap met vijf poten en gaan ze pas tijdens de sollicitatieprocedure hun eisen prioriteren. Als je dat al doet vóór je de vacature publiceert, voelen meer werkzoekenden zich aangesproken. En met een andere procedure bereik je meer potentiële kandidaten: mensen uit andere sectoren, statushouders, werknemers uit het buitenland en mensen met een arbeidsbeperking. Deze mensen kunnen misschien niet altijd meteen aan het werk, maar wellicht wel na meer of minder scholing. Werkgevers kunnen bij het Leerwerkloket terecht voor advies over scholing en ontwikkeling van personeel.’

'Een lange eisenlijst in je vacature? Niet doen!' zegt expert arbeidsmartkcommunicatie Nicol Tadema

3. Kijk bij personeelstekort naar alternatieve manieren van werven zoals open hiring

Bij open hiring worden mensen aangenomen zonder sollicitatieprocedure. Deze methode is vooral geschikt voor functies met geen of weinig beroepskwalificaties en waarvoor werknemers snel getraind kunnen worden. Erica: ‘Hier liggen nog kansen voor bedrijven. Want slechts 6% van de werkgevers zet open hiring in, terwijl 16% denkt dat deze methode wel iets voor de organisatie zou kunnen zijn.’

Benieuwd of open hiring geschikt is voor jouw bedrijf?

4. Personeelstekort voorkomen door binden én boeien

‘Personeelstekorten los je niet alleen op door nieuwe medewerkers aan te nemen, maar ook door personeel te behouden’, stelt Erica. Uit het onderzoek blijkt dat bij 35% van de werkgevers uitstroom van personeel een probleem is. Aandacht voor het behoud van personeel is dus minstens zo belangrijk als het werven van nieuwe mensen.

Meer tips en informatie over personeel vinden en behouden?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl