De WIEG, de Wet Invoering Extra Geboorteverlof

Per 1 juli 2020 wordt de regeling rondom geboorteverlof uitgebreid. Medewerkers in loondienst kunnen vanaf die datum tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen na een bevalling van hun partner.

Dankzij de WIEG, de Wet Invoering Extra Geboorteverlof, hebben partners meer ruimte voor verlof, dus meer tijd met hun pasgeboren kind en een betere verdeling van de zorgtaken tussen de ouders.

De oude situatie rondom geboorteverlof voor partners

Regelingen rondom geboorteverlof zijn vastgelegd in de Wet invoering extra geboorteverlof, afgekort tot – hoe toepasselijk – WIEG. Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken – ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd – is op dit moment eenmaal het aantal werkuren per week. Werkt iemand bijvoorbeeld 5 dagen 4 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 20 uur verlof: 5 x 4 werkuren. De werkgever moet het loon tijdens dit verlof volledig doorbetalen. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, als het maar binnen 4 weken na de geboorte van het kind is.

 

WIEG: aanvullend geboorteverlof voor partners

Per 1 juli 2020 kunnen partners tot maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen, minder mag ook. Ook voor dit verlof is de arbeidsduur per week het uitgangspunt. Een parttimer die 3 dagen per week werkt, heeft recht op maximaal 5 maal 3 dagen aanvullend geboorteverlof. Werknemers krijgen tijdens die maximaal 5 weken een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het ‘gewone’ geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt. Bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag de werkgever in overleg met de medewerker de verlofdagen anders inroosteren. De werkgever mag het verlof zelf dus niet weigeren, maar wel de periode waarin het recht gebruikt wordt.

Meer aanvullend verlof, hoe ga je er als werkgever mee om? Personeelsmanager Minouk van kinderopvang Op Stoom regelde het met haar werknemer Bibi.

Vergoeding loonkosten

In de week geboorteverlof aansluitend op de bevalling betaalt u het loon volledig uit. Tijdens de 5 aanvullende weken krijgt u als werkgever een vergoeding van 70% van het dagloon van de medewerker, tot maximaal 70% van het wettelijk maximumdagloon. U vraagt de uitkering aan bij UWV. UWV betaalt de uitkering aan u uit, u verrekent dit vervolgens in de loonbetaling aan de werknemer. In sommige cao’s is al geregeld dat ook tijdens dit aanvullende verlof gewoon 100% loon wordt uitbetaald, waarvan dus 70% voor rekening van UWV komt. 

 

Meer over de WIEG en het aanvullend geboorteverlof

Alles wat u moet weten over het aanvragen van het aanvullend geboorteverlof, bijvoorbeeld welke gegevens u daarbij nodig heeft van uw werknemer en hoe de betalingen plaatsvinden, vindt u op de pagina aanvullend geboorteverlof aanvragen

 

Nog meer aanvullend verlof: de WBO, Wet Betaald Ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof, die beide ouders na de geboorte (of bij adoptie en pleegzorg) van een kind recht geeft op extra verlof ten opzichte van de oude situatie. Deze wet geeft recht op 9 weken aanvullend verlof. De Wbo is aanvullend op de al bestaande verlofregelingen binnen de Wet arbeid en Zorg (WAZO). Op onze overzichtspagina lees je alle de ins en outs van deze wet en wat deze voor werkgevers betekent. Maar ook achtergrondverhalen en praktijkverhalen van andere werkgevers. De WBO is net als de WIEG onderdeel van de Wet Arbeid en zorg, de WAZO.

Heeft een werknemer aanvullend geboorteverlof aangevraagd? Dit regel je bij UWV via het werkgeversportaal.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl