Verzekerings- en bedrijfsartsen

De termen ‘verzekeringsarts’ en ‘bedrijfsarts’ worden nog wel eens door elkaar gehaald. Wat zijn de verschillen tussen deze twee specialismen? En wat de overeenkomsten? 

Bedrijfs- en verzekeringsartsen richten zich allebei op gezondheid in relatie tot arbeid. Na hun opleiding tot basisarts hebben zij zich met een vervolgopleiding van vier jaar gespecialiseerd in hun vakgebied.

 

Wat is een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts heeft als doel: het beperken van ziekteverzuim. Bedrijfsartsen werken meestal in een commerciële setting, voor een bedrijf. Zij adviseren werknemers én werkgevers over arbeid en gezondheid. De belangrijkste taak van een bedrijfsarts is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van werknemers.

 

Taken bedrijfsarts

Bedrijfsartsen beoordelen werknemers op hun belasting en belastbaarheid. Ook adviseren ze over eventuele aanpassingen van het werk en/of de werkplek. En ze begeleiden werknemers bij verzuim en re-integratie. 

Preventie is een andere belangrijke taak van bedrijfsartsen. Zij signaleren ongezonde werksituaties en gaan hierover in gesprek met de werkgever.

 

Wat is een verzekeringsarts?

Het doel van een verzekeringsarts is: adviseren over mogelijkheden om terug te keren in het arbeidsproces. De meeste verzekeringsartsen werken voor UWV. Een aantal werkt ook als zelfstandige of bij een particuliere verzekeraar.

 

Taken verzekeringsarts

Verzekeringsartsen beoordelen mensen die door een medische oorzaak (gedeeltelijk) in een uitkeringssituatie terecht kunnen komen. Dit betreft mensen zonder werkgever of mensen die in de WIA terecht zijn gekomen.

 

Het verschil tussen een bedrijfs- en een verzekeringsarts

Verzekeringsartsen beoordelen iemands arbeidsmogelijkheden op de vrije arbeidsmarkt. Terwijl bedrijfsartsen oordelen over de passendheid van het eigen werk van de werknemer. Ook adviseren zij over re-integratie. Bij de eigen of bij een andere werkgever.

 

Waar overlapt het werk van beide specialisten

Verzekeringsartsen gebruiken de input van de bedrijfsartsen om hun eigen conclusies te kunnen trekken bij deskundigenoordelen en RIV-beoordelingen (‘RIV’ staat voor ‘re-integratieverslag’). Een deskundigenoordeel is vooral bedoeld om een vastgelopen re-integratie vlot te trekken. Op het moment dat een werknemer langdurig ziek dreigt te worden zal een verzekeringsarts met een bedrijfsarts samen gaan werken om een re-integratieverslag op te stellen.

 

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl