Wet betaald ouderschapsverlof

Wet betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking. Werkgevers vragen hiervoor een uitkering aan bij UWV. Hoe gaat dit precies in z’n werk? Wat kunnen werkgevers verwachten?

Video: hoe vraag je als werkgever de Wbo aan?

Werknemers hebben recht op ouderschapsverlof. Als werkgever heb je er daarom baat bij om het tijdig te weten als werknemers er gebruik van willen maken. En vraag het verlof tijdig aan in het werkgeversportaal. Bekijk hier de video.

Webinar: alles over de Wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) gaat in. Wat houdt de nieuwe wet in en wat betekent deze voor jou en jouw werknemer? U kunt hier het webinar terugkijken dat op 11 april heeft plaatsgevonden.

Wat je moet weten over de Wet betaald ouderschapsverlof

  • De Wet betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.
  • Dit is aanvullend op zwangerschaps-, adoptie- en aanvullend geboorteverlof
  • Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen.
  • Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.
  • Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind.
  • Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, bij adoptie- of pleegkind < 8 jaar
  • Het recht op en de hoogte van de uitkering kan per situatie verschillen.
  • Ook de manier van aanvragen verschilt per situatie.
  • Meer info over specifieke situaties vind je hier onder.

Werkgeversverhalen direct in je mailbox?

  • Meld je aan voor de nieuwsbrief!