Interview

Hulp bij werkvergunning voor personeel uit het buitenland

'We adviseren werkgevers over regelgeving en manieren van werving'

Op zoek naar personeel buiten Nederland of Europa? Dan is er een werkvergunning nodig. Het Landelijk Steunpunt Arbeidsmigratie (LSA) helpt bij vragen en informatie wat betreft de procedure rondom werkvergunningen. Samira Belhadj is adviseur bij het LSA, onderdeel van het Landelijk Team EURES Werkgeversdienstverlening. Zij vertelt over de rol van het LSA voor werkgevers.

Werkvergunning aanvragen

Momenteel is het in veel sectoren een uitdaging om personeel te vinden. Daarom is het voor werkgevers soms een uitkomst om verder te kijken dan de eigen landsgrenzen of zelfs buiten Europa. Voor personeel uit het buitenland moeten werkgevers een werkvergunning aanvragen. Een heel specifiek traject, volgens Samira: ‘Het gaat gepaard met veel regelgeving. Bij het LSA help ik, samen met mijn collega's Margriet de Jong en Tim Kersten, werkgevers in dit proces. Door te adviseren over hoe personeel te werven buiten Europa. Dus: waar moeten zij allemaal rekening mee houden binnen dit traject? En hoe kunnen zij dit zo goed mogelijk doorlopen?’

Tip: Houd rekening met doorlooptijden

Houd rekening met de doorlooptijden van de aanvraagprocedure. Niet alleen van de werkvergunning, maar ook van benodigde bewijsstukken zoals het aanvragen van een diplomawaardering.

Wervingsinspanningen aantonen

Samira: ‘Eén van de belangrijkste voorwaarden om een werkvergunning te krijgen, is dat werkgevers concreet kunnen aantonen dat het niet is gelukt om een kandidaat in Nederland of Europa te vinden. Daar lopen werkgevers regelmatig tegenaan. Het opbouwen van een dossier is daarom cruciaal.’

Tip: Maak screenshots van wervingsacties

Maak screenshots van acties op vacaturesites (zoals werk.nl) en van digitale correspondentie met kandidaten. Hiermee kunnen werkgevers hun inspanningen om kandidaten binnen Nederland te werven niet alleen benoemen, maar ook hardmaken.

Vereiste wervingsinspanning hangt af van hoe specialistisch de functie is

Samira vervolgt: ‘Overigens bestaat er geen standaard voor het aantal kandidaten dat een werkgever binnen Nederland of Europa benaderd moet hebben, voordat hij bijvoorbeeld is uitgeweken naar landen in Afrika of Azië. Dit is namelijk sterk afhankelijk van het soort functie en de inhoud ervan. Sommige functies, zoals een volleerd onderwater-lasser, zijn zó specialistisch dat er wereldwijd maar een handjevol kandidaten voor zijn. Dergelijke wervingsinspanningen worden dan op een andere manier beoordeeld dan wanneer het een functie betreft waar een overschot aan kandidaten voor te vinden is.’

Tip: Kom met een onderscheidend aanbod

Kun je niet meer salaris bieden? Bied dan iets wat een andere werkgever niet biedt, zoals opleidingsmogelijkheden. Gaat het om een kandidaat vanuit het buitenland? Bied dan ondersteuning bij het vinden van woonruimte of geef duidelijke informatie wat degene kan verwachten bij komst naar Nederland. Duidelijkheid vergroot de kans dat een kandidaat voor je kiest!

Met hulp van LSA kandidaten (dichter bij huis) vinden

‘Door met werkgevers in gesprek te gaan, kom je soms tot andere oplossingen', deelt Samira. 'Zo sprak ik een werkgever die initieel op zoek was naar een kandidaat uit Thailand, terwijl er ook mogelijkheden binnen Spanje waren. Dit scheelde hem een flinke procedure, waar hij erg blij mee was. Voor personeel binnen Europa geldt namelijk vrij verkeer van wonen en werken. Terwijl werkgevers met personeel van buiten Europa te maken krijgen met een vergunningentraject. Ditzelfde geldt voor een werkgever die op zoek was naar een goudsmid. Wij hebben korte lijnen met EURES, dat gespecialiseerd is in werven binnen Europa. Via hen wist ik dat er in Spanje veel mensen worden opgeleid tot goudsmid. Ik kon de werkgever en EURES aan elkaar koppelen, waardoor de werkgever uiteindelijk geen kandidaat meer uit Noord-Afrika hoefde te halen.'

Een werknemer uit het buitenland gevonden?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl