NOW: toen, nu en straks

Vakanties zijn geboekt, terrassen zitten vol en de straten zijn gevuld met winkelend publiek. De periode waar de reisbranche, horeca en detailhandel de NOW nodig hadden om te overleven, ligt achter hen. Toch speelt de NOW nog steeds een rol in het leven van deze én andere werkgevers. Dat zit vooral in de nasleep van de NOW. Werkgevers moeten over periodes waarover ze de NOW hebben ontvangen een definitieve berekening aanvragen, en afhankelijk van hun daadwerkelijke omzetverlies, mogelijk terugbetalen.

Maarten Camps, voorzitter Raad van Bestuur UWV. 'De NOW was een succes, waar veel UWV-collega’s met plezier aan hebben gewerkt, maar laten we hopen dat we zo’n regeling nooit meer nodig zullen hebben.'

Ook aandacht voor werkgevers in deze fase van de NOW

Ook bij het aanvragen van de definitieve berekening geven wij vanuit UWV alle hulp en aandacht aan werkgevers. Dit is ook nodig, want deze fase van het vaststellen van de NOW is niet eenvoudig. Werkgevers zijn druk bezig om allerlei informatie te verzamelen, zodat wij voor hen de balans op kunnen maken: hebben ze nog recht op extra geld of moeten ze juist terugbetalen?

Het is logisch dat het sentiment onder werkgevers verschilt. Waar de ene werkgever vol ongeduld uitkijkt naar de verwachte nabetaling, worstelt de ander met het terugbetalen van (een deel van) de NOW. Dit laatste door onvoldoende financiële buffers of doordat zij ook in het krijt staan bij bijvoorbeeld Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of de Belastingdienst, die net als UWV financiële ruimte hebben geboden aan werkgevers tijdens de coronacrisis.

 

Als het beter uitkomt om de NOW over een periode van vijf jaar terug te betalen of een betaalpauze in te lassen, dan is dat mogelijk.

 

Passende oplossingen voor deze nieuwe fase

Welke situatie ook op werkgevers van toepassing is, ik vind het belangrijk dat wij hen vanuit de overheid ook in deze nieuwe fase blijven helpen. Dat we als één overheid fungeren en werkgevers ons dus als één partij ervaren, waarbij we de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Als het beter uitkomt om de NOW over een periode van vijf jaar terug te betalen of een betaalpauze in te lassen, dan is dat mogelijk.

We willen ervoor zorgen dat werkgevers die de coronaperiode hebben doorstaan, niet alsnog in de problemen komen door het terugbetalen van te veel ontvangen coronasteun. We blijven meedenken en ondersteunen waar we kunnen. Samen met SZW en onze partners, zoals RVO en de Belastingdienst.

 

De NOW was een succes, waar veel UWV-collega’s met plezier aan hebben gewerkt, maar laten we hopen dat we zo’n regeling nooit meer nodig zullen hebben.

 

Ontwikkelen van een deeltijd-WW

Velen vragen zich af wat er gebeurt als corona ons toch weer in zijn greep krijgt, op korte of lange termijn. Voor dat antwoord ontbreekt mij de juiste glazen bol. Wat ik wel weet is dat in het coalitieakkoord werd aangekondigd dat een deeltijd-WW wordt ontwikkeld. Daarover zijn we op dit moment in gesprek met het ministerie van SZW.

De NOW was een succes, waar veel UWV-collega’s met plezier aan hebben gewerkt, maar laten we hopen dat we zo’n regeling nooit meer nodig zullen hebben. Maarten Camps, voorzitter Raad van Bestuur UWV

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl