Interview

NOW, hoe we werkgevers uit de brand helpen

Zoveel mogelijk werkgevers helpen om hun medewerkers te behouden en door te betalen. Met dat doel voert UWV de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit. Niet eerder zag programmamanager Ingrid Arts zo’n hoge mate van betrokkenheid bij haar UWV-collega’s. ‘We doen er alles aan om werkgevend Nederland in deze moeilijke periode te ondersteunen.’

Al jaren kloppen werkgevers bij UWV aan met vragen op het vlak van ontslag, ziekte, zwangerschap, scholing en ontwikkeling. Maar sinds het voorjaar van 2020 is daar een thema aan toegevoegd: NOW. Toen kreeg UWV het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze noodmaatregel uit te voeren en werkgevers te voorzien van financiële steun. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en heeft UWV meer dan 18 miljard euro uitgekeerd aan werkgevers, waardoor zij hun medewerkers door konden betalen en in dienst konden houden. ‘Een resultaat waar we natuurlijk hartstikke trots op zijn’, vertelt Arts.

Voorlichten van werkgevers
Terug naar het voorjaar van 2020. Op maandag 6 april ging het NOW-loket open en binnen enkele dagen ontvingen de eerste werkgevers al hun financiële steun. ‘We hadden op dat moment één doel voor ogen: werkgevers zo snel mogelijk van een financieel voorschot voorzien. En dat bleef zo in de maanden daarna , omdat al snel een tweede en derde aanvraagperiode volgden’, vertelt Arts.

Naast het toekennen van de financiële steun begon UWV in april ook direct met het voorlichten van werkgevers over NOW. Tot op de dag van vandaag gebeurt dit nog steeds. Arts: ‘We vinden het essentieel om werkgevers zo goed mogelijk bij te staan in deze lastige tijd. Informatievoorziening, speelt hierin een belangrijke rol. Zo versturen we regelmatig updates om werkgevers op de hoogte te houden van de regeling en is er een NOW-belteam in het leven geroepen om vragen te beantwoorden. Maar ook bellen we regelmatig proactief naar werkgevers die mogelijk extra informatie kunnen gebruiken. Dat wordt gewaardeerd.’ Daarnaast is een speciale campagnepaginaontwikkeld waar werkgevers meer context over de regelingen kunnen vinden. Via interviews met collega-werkgevers, overzichtelijke stappenplannen en video’s biedt UWV werkgevers informatie én inspiratie. Ook zijn er handige rekentools ontwikkeld. ‘Met de rekenhulp omzetverlies kunnen werkgevers eenvoudig hun omzetverlies berekenen. En met de simulatietool kunnen werkgevers een indicatie krijgen van het voorschot en het verwachte definitieve bedrag, zodra bekend is wat het werkelijke omzetverlies en de loonsom over de subsidieperiode zijn’, licht Arts toe.

Maatwerk binnen de mogelijkheden
Met het bieden van diverse tools en het regelmatig informeren van werkgevers hoopt UWV iedere werkgever duidelijkheid te kunnen verschaffen over zijn situatie en of hij bijvoorbeeld in aanmerking komt voor NOW. ‘De NOW is in de basis opgezet als generieke en grofmazige regeling. Dit om het mogelijk te maken om binnen een paar weken na invoering van de lockdown in maart 2020 bijna honderdvijftigduizend werkgevers een subsidie uit te kunnen keren. Deze grofmazigheid brengt met zich mee dat werkgevers in bepaalde specifieke omstandigheden soms buiten de boot vallen’, vertelt Arts. Ze vervolgt: ‘Als UWV hebben we ons te houden aan de regeling, maar we handelen waar mogelijk wél in de geest van de regeling: werkgevers helpen om hun medewerkers te behouden en door te betalen. Álle cases bekijken we daarom zorgvuldig. De betrokkenheid van de 500 UWV-medewerkers die zich bezighouden met de NOW-regeling is groot. Ik durf wel te stellen dat we vanuit UWV maatwerk toepassen als het gaat om aandacht voor de getroffen werkgevers’, besluit Arts.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl