Open Source Academy creëert kansen

Ontwikkelaar van beveiligingssoftware DutchSec bedacht een creatieve manier om medewerkers te werven. Ze begonnen in samenwerking met UWV de Open Source Academy, waar ze ‘thuiszitters’ leren werken aan opensourcesoftware.

 

DutchSec helpt bedrijven met het beveiligen van hun ICT-omgeving. Dat doen ze door hun eigen beveiligingssoftware aan te bieden en te beheren voor hun klanten. Ze ontwikkelen zogenoemde opensourcesoftware: vrij toegankelijke stukken code, waar iedereen aan mag werken. Iedereen kan dus ook op afstand meehelpen de software te verbeteren en te ontwikkelen. In deze flexibiliteit zit meteen de crux van hun innovatieve manier om nieuw personeel op te leiden. ‘De meeste IT-bedrijven hebben gebrek aan goed personeel, maar zijn tegelijkertijd huiverig om mensen aan te nemen die langer dan een jaar thuis zitten. Wij zien wél potentieel in deze mensen’, zegt Remco Verhoef, oprichter van DutchSec. ‘Door ze via onze opensourceprojecten weer klaar te stomen voor de arbeidsmarkt, blijven ze op de hoogte van de nieuwste technologieën en laten ze bovendien zien dat ze niet stilzitten.’ Maar ook voor DutchSec heeft dit voordelen. ‘Wij hebben, net zo goed als andere IT-bedrijven, gemotiveerde medewerkers nodig om te kunnen groeien.’

 

Open Source Academy

DutchSec begon samen met UWV de Open Source Academy, een 4-daagse cursus voor mensen met een IT-achtergrond en een afstand tot de arbeidsmarkt. Cursisten leren daar alles over de mogelijkheden van opensource en krijgen een introductie in de gangbare programmeertalen. ‘Opensource is de toekomst’, gaat Verhoef verder. ‘Ook techreuzen als Google en Facebook werken hier mee. Je kunt jezelf via opensourceplatforms een minitaak toe-eigenen, van programmeren tot ‘ethisch hacken’. Wij leren onze cursisten de basis, daarna moeten ze het zichzelf aanleren. Gewoon door te doen, op internet instructies te zoeken en contact te leggen met mensen binnen de opensource-community die feedback willen geven. De Open Source Academy is dan ook geen cursus in de klassieke zin, maar een aanzet om jezelf te leren ontwikkelen. Dat is een eigenschap die werkgevers graag zien bij hun werknemers.’

Marian Hartog, senior adviseur Werkgeversdiensten Utrecht en vanuit UWV betrokken bij dit project: ‘We vinden het project van DutchSec interessant. Het is mooi om te zien hoe zo’n bedrijf ‘out of the box’ kan denken. We gaan de ervaringen van de cursisten van de Open Source Academy evalueren en kijken dan of en hoe we het verder kunnen uitrollen.’

 

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl