Wat wijzigt er door de WAB?

Het zal u als werkgever niet ontgaan zijn: op de eerste dag van dit jaar werd de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Met de WAB wil de regering de kloof tussen vaste en flexibele arbeidscontracten kleiner maken. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om een vast contract aan te bieden, terwijl werknemers meer zekerheid krijgen.

 

Al eerder zetten we de 6 belangrijkste wijzigingen als gevolg van de WAB voor u op een rijtje. Naar aanleiding van die wijzigingen krijgt UWV regelmatig vragen van werkgevers. Regelmatig verwijzen wij u dan door naar andere instanties, omdat de vragen niet op het werkterrein van UWV liggen, maar bijvoorbeeld op dat van de Belastingdienst. Deze 2 wijzigingen vallen over het algemeen wel onder onze verantwoordelijkheid.

 

WW-premiedifferentiatie

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om een vast contract aan te bieden, is er voor vaste contracten een fors lagere Awf-premie ingevoerd. Die bedraagt 2,94% ‒ voor flexibele contracten is dat 7,94%. De sectorpremie en de algemene Awf-premie komen te vervallen.

Ook voor leer-werktrajecten in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) mag een werkgever het lage percentage toepassen. Dat is een uitzondering, want een BBL-arbeidsovereenkomst is meestal een contract voor bepaalde tijd. De lage premie moet werkgevers aansporen tot het beschikbaar stellen van opleidingsplekken voor leerlingen in het beroepsonderwijs.

Tot slot geldt de lage premie ook voor contracten voor jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken.

Uitgebreide informatie over de WW-premiedifferentiatie vindt u in het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW van de Rijksoverheid. In de nieuwsbrief Loonheffingen van de Belastingdienst staat uitgebreide informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

 

Compensatieregeling Transitievergoeding

Het doel van de transitievergoeding is om de werknemer te compenseren voor zijn ontslag en de transitie naar een nieuwe baan makkelijker te maken. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar. Ook gaat de opbouw van de transitievergoeding meteen bij het dienstverband in, en niet pas na 24 maanden, zoals in de oude situatie.

UWV gaat niet over de hoogte van de transitievergoeding. Dat is een afspraak tussen werkgever en werknemer. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een rekentool waarmee u de hoogte van de transitievergoeding kunt berekenen bij ontslag na 1 januari 2020. Er is ook een rekentool voor ontslag vóór 1 januari 2020.

UWV gaat wél over de Compensatieregeling Transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 wordt de transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers gecompenseerd door UWV, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. 

 

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl