Eigenrisicodrager worden voor de WGA

Veel ondernemers kiezen ervoor om eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) te worden. Ze maken daarbij een afweging: hoeveel kost het mij aan premie bij de Belastingdienst als ik me via UWV verzeker? Wat zijn de kosten als ik de uitkeringen voor eigen rekening neem? Hoe hoog is de premie bij een particuliere verzekeringsmaatschappij? En wat is het risico dat mijn werknemers in de WIA belanden? Daarnaast brengt het eigenrisicodragerschap ook (administratieve) lasten met zich mee.

 

Of u er dus verstandig aan doet om eigenrisicodrager te worden, is geheel afhankelijk van uw individuele situatie. UWV adviseert om altijd een onafhankelijk adviseur in de arm te nemen om u te helpen beslissen. Houd in ieder geval altijd rekening met het volgende:

  • Als eigenrisicodrager moet u nog steeds premies aan de Belastingdienst afdragen - maar alleen de basispremie WAO/WIA, niet de gedifferentieerde WGA-premie.
  • U mag als eigenrisicodrager niet bepalen of uw werknemer recht heeft op een uitkering. UWV blijft daarvoor verantwoordelijk.
  • Stel dat uw werknemer ziek wordt en na 2 jaar loondoorbetaling recht heeft op een WIA-uitkering. Dan is het mogelijk dat u als eigenrisicodrager nog maximaal 10 jaar lang zijn uitkering moet betalen. Daarnaast bent u die hele periode ook verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Daarna neemt UWV het over.
  • De meeste eigenrisicodragers verzekeren zich bij een particuliere verzekeringsmaatschappij tegen het risico op het betalen van WIA-uitkeringen aan werknemers. Het is niet gezegd dat dat voor u een goedkopere oplossing is dan u verzekeren via UWV. Dat hangt helemaal van uw individuele omstandigheden als ondernemer af en verschilt dus per geval.

 

Meer informatie

Kijk hier voor uitgebreide informatie over het eigenrisicodragerschap. UWV heeft ook een handige checklist eigen risico dragen met antwoorden op de 12 belangrijkste vragen.

 

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl