Interview

Succesvol jongeren werven én behouden dankzij deze vijf tips

‘Ontwikkeling staat centraal in de wensen van jongeren'

Wil je als werkgever aantrekkelijk zijn voor de volgende generatie werknemers? Dan moet je weten wat jongeren belangrijk vinden in een baan én in een werkgever, stelt Joselyn Faber, arbeidsmarktadviseur van UWV. Zij verdiepte zich in diverse onderzoeken over jongeren op de arbeidsmarkt en kwam tot een aantal belangrijke inzichten.

1. Bied ruimte om door te groeien, zowel bij werven als binden

‘Voor de meeste mensen die van baan wisselen blijkt salaris de doorslaggevende reden te zijn, maar onder jongeren speelt het hebben van carrière-opties ook een grote rol. Zij willen weten of er doorgroeimogelijkheden zijn bij een werkgever. Jongeren zien stilstand als achteruitgang en willen zich blijven ontwikkelen.’

 

2. Maak duidelijk welke impact hun werk heeft

‘Meer dan voor andere generaties is het voor generatie-Z (12-26 jaar oud) belangrijker dat hun baan bijdraagt aan het verbeteren van de samenleving. Een meerderheid wil zich tijdens hun werkzaamheden bezighouden met sociale, maatschappelijke, of milieu-gerelateerde vraagstukken. Ook is het voor jongeren essentieel dat hun werk impact maakt.’

Jonge medewerkers aantrekken begint bij de manier van werven. Je moet weten wat ze willen.

3. Geef regelmatig erkenning van inzet of behaalde doelen

‘Jongeren ontlenen een gedeelte van hun identiteit aan hun werk. Ze zijn zich zeer bewust van hun persoonlijke en professionele groei, maar toch worden behaalde successen niet altijd herkend of erkend. Hoewel jongeren handig zijn en zich niet snel uit het veld laten slaan, zijn ze ook kwetsbaar omdat ze nog maar kort participeren op de arbeidsvloer. Ze zijn dus nog niet altijd even zeker over hun eigen presteren. Het is daarom belangrijk om hier als leidinggevende regelmatig bij stil te staan en om te bespreken welke doelen behaald zijn.’

 

4. Stimuleer talentontwikkeling voor een brede skillset

'Jongeren zijn gefocust op de lange termijn en hebben oog voor uitdaging. Ze willen blijven leren en groeien tijdens hun werkjaren. Als er niet voldoende ontwikkeling is en ook niets in het vooruitzicht ligt, dan wordt er al snel naar een nieuwe uitdaging gezocht. Niet voor niets is dit voor jongeren één van de grootste redenen om van werkgever te wisselen.’

 

5. Coach jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling

‘Klimmen op de carrièreladder doen jongeren het liefst met ondersteuning van een leidinggevende. Hierbij ontvangen ze graag continu feedback en coaching. Als werkgever ben je dus de coach die jongeren helpt om grote doelen concreet te maken in kleine realistische deelstappen. Zowel in het werk als in hun ontwikkeling. Dat is ook een kans voor jou, als werkgever. Stippel samen met je medewerker een carrièrepad uit binnen het bedrijf. Dit zal de doorstroom binnen verschillende afdelingen doen verbeteren, waardoor dit ten goede komt voor je gehele bedrijf.’

Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl