Interview

Personeelstekorten in de zorg: zo helpt UWV

‘Personeelstekorten in de zorg zijn geen nieuw verschijnsel, ze lijken er altijd al geweest te zijn’, zegt Patricia van Blitterswijk, landelijk adviseur werkgeversdiensten voor de zorg. Maar de pandemie heeft die tekorten nog groter gemaakt: de extra zorg voor coronapatiënten en de daardoor opstapelende uitgestelde zorg, maar ook de vele zieken en quarantaineverplichtingen onder het zorgpersoneel zelf. UWV denkt met de zorg mee over het vraagstuk: hoe komen we aan personeel?

Uitdagingen voor de zorg

Werkgevers in de zorg staan voor een enorm lastige opgave, stelt Patricia: ‘Ze hebben te maken met onvoldoende gekwalificeerde instroom, moeten zorgen voor het opleiden van (zij)instromers, en zorgen voor het behoud van bestaande medewerkers, ondanks de werkdruk en soms ontevredenheid in de sector. Daarnaast is er veel uitval door ziekte en verzuim. En tijdens de coronaperiode werden meer baby’s geboren dan in de jaren ervoor, waardoor er ook aan de kraambedden een tekort aan kraamhulpen ontstond.’ 

 

Oplossingen voor personeelstekorten in de zorg

Het anders organiseren van werk is éen van de manieren om die opgave het hoofd te bieden. Vanuit de werkgeversdienstverlening kan UWV werkgevers daarbij helpen. ‘Wij kunnen vanuit UWV het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA) aanbieden’, noemt Patricia als voorbeeld. ‘Met een BIA brengen we in kaart welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en door wie. Vervolgens kijken we hoe het anders organiseren van die werkzaamheden een oplossing kan zijn voor bijvoorbeeld personeelstekort, een verouderend personeelsbestand, of ruimte kan creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

In verschillende zorgorganisaties is UWV al aan de slag gegaan om het werk anders te organiseren, maar dat zouden er nog veel meer kunnen zijn. Een van de vele mooie voorbeelden is zorgorganisatie Zuyderland.

 

Instroomtrajecten voor assistenten

Ook in de assisterende functies in de sector, zoals bij de dokters-, tandarts- en apothekersassistenten, zijn grote tekorten. Daarom werkt Patricia samen met bijvoorbeeld de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aan de opzet van een instroomtraject voor doktersassistentes, een beroep waar een enorm tekort heerst.

‘Wij hebben samen met de LHV en SSFH (Stichting Social Fonds Huisartsenzorg) een pilot opgezet in regio Haaglanden / Zuid-Holland Centraal, waarin we ook samenwerken met opleider ROC Mondriaan. Op basis van wat we daaruit hebben geleerd is een draaiboek voor de werving van zij-instromers gemaakt, dat we aanbieden aan de huisartsenkringen in alle arbeidsmarktregio’s. Met een landelijke keten van tandartsen zijn we gelijktijdig bezig om een instroomtraject op te zetten waarmee we landelijk tandartsassistentes op kunnen gaan leiden om die tekorten tegen te gaan. Als dit succesvol blijkt, is het kansrijk om ook andere praktijken via het netwerk van de brancheorganisatie KNMT hierop aan te sluiten.’

 

Dienstverlening voor werkgevers

De werkgeversdienstverlening van UWV kan dus veel betekenen voor werkgevers, zoals in de zorg. Patricia benadrukt: ‘Zoek contact met ons via de regionale werkgeversservicepunten. Daarin werkt UWV samen met gemeenten en SW-bedrijven. Wij kunnen een inventarisatie maken van wat de organisatie nodig heeft, maar óók kijken wat we nog meer voor elkaar kunnen betekenen. Omdat we in werkgeversservicepunten landelijk én regionaal werken, hebben we een breed netwerk van werkgevers, werkgeversorganisaties, en andere partijen. Hierdoor weten we goed wat er speelt in de regio en kunnen zo gericht meewerken aan het vinden van oplossingen.’ Benieuwd hoe UWV jou kan helpen? Neem contact op met het werkgeversservicepunt bij jou in de buurt.

Eén van de oplossingen voor werkgevers

Het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie

Met een Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA) onderzoeken we of het anders organiseren van werk een oplossing is voor het vraagstuk binnen een bedrijf, bijvoorbeeld bij personeelstekort. Marlies Ottink,adviseur werkgeversdiensten bij UWV, legt uit wat zo'n advies inhoudt.

Meer informatie?

Meer weten over wat UWV voor jou als werkgever kan betekenen? Bekijk bijvoorbeeld de  34 oplossingen voor personeelstekorten.    

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl