Interview

Personeelstekort? Wij helpen je op weg

Vertraging op Schiphol, kortere treinen, restaurants die dicht blijven, langere wachttijden voor de montage van zonnepanelen - de krapte op de arbeidsmarkt raakt vrijwel alle sectoren. Vooral de vraag naar personeel is groot en zal de komende jaren alleen maar groter worden. Om de ambitieuze klimaatplannen te realiseren zijn veel vakmensen nodig. Wat kunnen werkgevers doen om aan mensen te komen? En hoe kan UWV hen daarbij helpen?

Een horecaondernemer in het midden van het land lokt werknemers door ze standaard 150 euro meer te betalen dan hun huidige salaris. Een pomphouder looft 500 euro voor de gouden tip voor een nieuwe collega. Een andere ondernemer probeert met een paar nieuwe Nikes zijn personeelstekort op te lossen. Er zijn werkgevers die hopen dat technologische innovaties soelaas bieden en in politiek Den Haag wordt gediscussieerd over het aantrekken van arbeidsmigranten vanuit landen buiten de EU.

 

34 oplossingen voor personeelstekort

Het vinden van personeel houdt vrijwel iedere organisatie momenteel bezig. UWV onderzocht hoe bedrijven hun personeelstekort zouden kunnen oplossen. Het onderzoek resulteerde in 34 oplossingen, verdeeld over drie categorieën: het aantrekken van nieuw talent, het anders organiseren van het werk en, als derde categorie, het binden en boeien van de medewerkers.

 

Van open dagen tot bijscholing tot aanbrengbonus

Werkgevers doen er slim aan zich zo breed en zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren op de arbeidsmarkt. Hieronder wat tips op een rij uit het UWV-onderzoek naar oplossingen voor personeelstekorten:

  • Maak gebruik van social media met een leuk bedrijfsfilmpje;
  • Bied iets extra’s in de arbeidsvoorwaarden of op het gebied van scholing;
  • Organiseer open dagen; of
  • Ga zelf scholen langs om leerlingen warm te maken voor je bedrijf;
  • Geef je medewerker een bonus als hij of zij iemand aanbrengt; en
  • Bied eigen personeel aan om via bij- of omscholing door te stromen naar een lastig te vervullen functie; of
  • Kijk of bepaalde functies kunnen worden opgesplitst (jobcarving).

Nog een bevinding uit het UWV-onderzoek: kijk niet alleen of vooral naar iemands relevante werkervaring of huidige diploma’s, maar kijk nog nadrukkelijker naar competentie en motivatie.

 

Onbenut arbeidspotentieel

Een mogelijk bron waaruit kan worden geput is wat het onbenut arbeidspotentieel wordt genoemd, een groep van ongeveer 1,2 miljoen mensen. Het gaat dan om onder meer statushouders, kort- en langdurig werkzoekenden, mensen met een arbeidsbeperking en deeltijders die graag meer zouden willen werken. Veel van hen kunnen met ondersteuning en begeleiding of met scholing vrij snel aan de slag. Dit is waar UWV in beeld komt. UWV faciliteert en adviseert ondernemers in hun zoektocht naar mensen. Op de verschillende regionale werkgeversservicepunten staan UWV en gemeenten, samen met onderwijsinstellingen en sociale partners, werkgevers bij met advies over werving en scholing. Bij de 35 over het land verspreide Leerwerkloketten kunnen werkzoekenden, werknemers, scholieren en ondernemers terecht voor advies over bij- en omscholing, werkend leren en leerwerktrajecten.

 

Leerwerktrajecten

UWV beschikt inmiddels over de nodige ervaring bij het opzetten van leerwerktrajecten. Zo loopt in Groningen een succesvol traject voor het opleiden van isolatiemonteurs, dat is opgezet door UWV en het isolatiebedrijf BenDit. Ook elders in het land werken UWV, opleidingsinstituten en werkgevers samen aan gerichte opleidingstrajecten voor onder meer zij-instromers. Benieuwd naar hoe een leerwerktraject kan worden georganiseerd? UWV heeft vier stappen uitgewerkt om tot een succesvol leerwerktraject te komen.

 

UWV als verbindende partner op de arbeidsmarkt

Werkgevers kunnen daarnaast via UWV vacatures plaatsen, of zelf op zoek gaan naar kandidaten in de zogeheten kandidatenverkenner.

En er is meer dat UWV voor werkgevers kan doen, zegt May-Anne Davies Steneker, regionaal adviseur werkgeversdiensten bij UWV. ‘We beschikken over een schat aan kennis over bijvoorbeeld subsidies en opleidingsmogelijkheden. Onze lijntjes met het onderwijs zijn kort. We hebben inzicht in overstapberoepen en kunnen verbindingen leggen tussen de verschillende spelers op de arbeidsmarkt. UWV heeft veel te bieden. Ik heb al vaak werkgevers gesproken die, nadat ik heb verteld wat we voor hem of haar kunnen betekenen, zeggen: “Echt? Had ik dat maar eerder geweten.”’

Meer informatie over leerwerktrajecten?

Samen met werkgevers en opleiders zet UWV samen met haar partners jaarlijks tientallen leerwerktrajecten op. Zo worden werkzoekenden en overstappers opgeleid voor diverse krapteberoepen: van zonnepanelenmonteur tot horecamedewerker. Benieuwd of een leerwerktraject een oplossing kan zijn voor jouw personeelstekort? Neem contact op met het werkgeversservicepunt bij jou in de regio.

Personeel vinden?

Het werkgeversservicepunt

Samen met werkgevers en opleiders zet UWV jaarlijks tientallen leerwerktrajecten op. Zo worden werkzoekenden en overstappers opgeleid voor diverse krapteberoepen: van zonnepanelenmonteur tot horecamedewerker. Benieuwd of een leerwerktraject een oplossing is voor jouw personeelstekort?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl