Zijn uw werknemers financieel fit?

Schulden bij werknemers worden vaak gezien als een privéaangelegenheid. Maar als zorgen over financiële problemen leiden tot stress, verminderde concentratie, productiviteitsverlies of zelfs verzuim kost het niet alleen uw werknemer geld, maar ook uzelf. Op tijd signalen herkennen en preventief handelen is daarom belangrijk. Aandacht voor scholing en een goede gezondheid van uw werknemers is normaal. Waarom niet voor ‘financiële fitheid’? Ook dit draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van mensen. Wat kunt u als werkgever (preventief) doen om personeel met schulden te ondersteunen? We hebben een aantal praktische tips voor u op een rij gezet.

 

Herken de signalen

Zorg dat er iemand in de organisatie een signalerende rol heeft die de symptomen herkent die wijzen op bestaande of dreigende financiële problemen bij een werknemer. Denk aan een verzoek om een voorschot op salaris of vakantiegeld of ingrijpende wijzigingen in de privésituatie. Of mogelijke gevolgen van financiële problemen als ziekmelding, overwerk en verminderde concentratie op het werk. Ook is het belangrijk dat betrokkenen weten welke ondersteuning u als werkgever kunt bieden. Is het bijvoorbeeld mogelijk om financieel advies op kosten van de werkgever te krijgen? Bij UWV zijn medewerkers van het Klantencontactcentrum opgeleid om signalen van financiële problemen of schulden bij cliënten te herkennen. Op de website van Financieel fitte werknemers vindt u meer informatie over wat u als werkgever kunt doen.

 

Praat er proactief en open over

Schaamte en angst voor ontslag weerhoudt mensen vaak om te praten over hun schulden of financiële problemen. Probeer als werkgever de drempel te verlagen door het onderwerp bespreekbaar te maken. Ga ook zelf het gesprek aan en bied hulp. Geef niet meteen op als het aanbod wordt afgewezen, maar kom er later nog eens op terug. De drempel om hulp aan te nemen is vaak hoog en eroverheen stappen kost tijd.

 

Bied een netwerk van hulp

Stap als werkgever niet in de rol van financieel adviseur, maar zorg voor een goede doorverwijzing. Leg contact met externe partijen die de werknemer kunnen helpen, zoals de gemeente, een budgetcoach, financieel adviseur of vrijwilligersorganisatie die thuisadministratie aanbieden. Daarnaast is het belangrijk op de hoogte te zijn van het hulpaanbod bij administratieproblemen en schuldhulpverlening. Voor mensen met lichte financiële problemen zijn er online verschillende hulpmiddelen beschikbaar die hen verder kunnen helpen, zoals het initiatief Zelf je schuld regelen.nl.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl