Interview

Sanne en Jeen zoeken naar een verdeling van zorgtaken

Sanne nam ouderschapsverlof nadat haar dochter Ida werd geboren. Ze overweegt om de Wet betaald ouderschapsverlof straks parttime in te zetten. Met haar partner Jeen zoekt ze naar de ideale constructie en dat valt bepaald niet mee.

Het is een worsteling voort Sanne en Jeen, ouders van Josse (2,5 jaar) en pasgeborene Ida (vier maanden). Zij konden de Wet Betaald Ouderschapverlof (Wbo), die 2 augustus 2022 van kracht werd, met terugwerkende kracht inzetten, maar dat voelt, vindt Sanne, ‘niet goed.’

 

‘Eerste maanden op poten’

Sanne: ‘Ik heb momenteel ouderschapsverlof dat ik aansluitend op mijn zwangerschapsverlof heb opgenomen. Het aanvullende ouderschapsverlof is negen weken. Het is fijn om langer thuis te blijven - na drie maanden weer aan het werk vind ik echt te krap. Dat zijn juist de fijnste maanden. Omdat ik werk in het onderwijs ken ik de luxe om deels betaald ouderschapsverlof op te nemen. Zo kun je die eerste maanden je gezin op poten zetten.’

 

Lang absent

Maar: ‘Om nu aansluitend meteen betaald ouderschapsverlof in te zetten betekent dat ik wel erg lang absent ben op school. Ik ben docent maatschappijleer op een middelbare school en kan niet zomaar wanneer het mij uitkomt dagen of weken verlof opnemen. Daarbij vind ik het ook wel lekker om weer te beginnen. Als de Wet betaald ouderschapsverlof er eerder was geweest had ik er zonder meer gebruik van gemaakt. Zeventig procent van je dagloon is echt aantrekkelijk. Natuurlijk, als je het niet breed hebt slaat het een gat in je budget. Wij hebben het geluk dat het bij ons wel kan.’

‘Nu denk ik: hoe gaan we dat straks doen?! Maar ik heb er uiteindelijk vertrouwen in, hoor.’

 

‘Betaald ouderschapsverlof graag inclusiever’

Desalniettemin is het voorlopig nog passen en meten in het jonge gezin. Vader Jeen is ZZP’er en valt als zelfstandige buiten de regeling. ‘Hij had negen weken thuis kunnen zijn met mij en de baby’, zegt Sanne. ‘Voor de hechting tussen vader en kind is dat heel belangrijk. In die zin had ik het betaald ouderschapsverlof graag inclusiever gezien. We hebben, als ik straks weer aan het werk ga, de zorgtaken verdeeld, maar nu komt het vooral op mij neer. Dat kan niet anders: Jeen is alleen vrij als hij zichzelf vrij geeft. En als hij niet werkt scheelt ons dat inkomsten. Hij betaalt het tenslotte uit eigen zak. Als ik daar bovenop nog eens een derde van mijn salaris mis, is het financieel geen haalbare kaart.’

 

Kinderopvang

Sanne en Jeen denken nu aan één dag kinderopvang per week. De ouders van Jeen zouden ook een dag voor hun rekening nemen en Sanne’s moeder zou eveneens een dag op de kinderen passen. Sanne: ‘Nu denk ik: hoe gaan we dat straks doen?! Maar ik heb er uiteindelijk vertrouwen in, hoor.’

Weten of je in aanmerking komt voor de Wet betaald ouderschapsverlof?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl