Een werknemer gaat ziek uit dienst

Loopt het arbeidscontract met uw werknemer af en is hij/zij ziek? Dan is het belangrijk dat u op tijd de juiste stappen zet wanneer u uw werknemer ziek meldt bij UWV. Waar moet u op letten?

 

Het contract van een zieke werknemer loopt af. Wat moet u doen als werkgever?

U meldt bij UWV dat de werknemer ziek uit dienst gaat. Dit doet u op de laatste dag van het dienstverband. De melding kan digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het formulier Aanvragen Ziektewet-uitkering. Zorg dat u de ziekmelding op tijd doet, anders riskeert u een boete van €455,-. Voor sommige zieke werknemers kunt u al tijdens het dienstverband een Ziektewet-uitkering aanvragen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als een werknemer ‘ziek’ is door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie.

 

Welke misverstanden heersen er bij werkgevers?

Dat een werkgever geen rol meer heeft als een zieke werknemer uit dienst is. UWV neemt weliswaar de re-integratieverplichtingen over, maar als werkgever blijft u belanghebbende. Om die reden wordt de werkgever ook door UWV op de hoogte gehouden over het vervolg van de re-integratie. Na 2 jaar ziekte kan een ex-werknemer een WIA-aanvraag indienen. Bij de beoordeling van deze aanvraag worden ook de re-integratie-inspanningen tijdens het dienstverband meegenomen. Als blijkt dat deze onvoldoende zijn, kan aan de werkgever een loonsanctie worden opgelegd.

 

Hoe voorkom je als werkgever een onvoldoende beoordeling bij de WIA-aanvraag?

Zolang een zieke werknemer in dienst is, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de controle, verzuimbegeleiding en re-integratie. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Belangrijk is dat u elke stap van het re-integratieproces goed vastlegt. Samen met uw zieke werknemer werkt u aan de re-integratie. Bij uitdiensttreding meldt u de werknemer meteen ziek bij UWV. U kunt de melding niet eerder doen, omdat UWV deze dan niet in behandeling kan nemen. In het geval dat de laatste dag van het dienstverband in het weekend of op een feestdag valt, is een digitale melding niet mogelijk. Download dan het formulier Ziekteaangifte en verstuur het per post.

 

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl