Alles over Wet Poortwachter in coronatijd

 

Poortwachter, hoe zat dat ook alweer?

De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat de werkgever zich moet inspannen om zijn zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Als dat niet lukt bij zijn eigen organisatie (spoor 1), moet hij zoeken naar re-integratiemogelijkheden buiten zijn organisatie (spoor 2).

 

Verandert corona iets aan mijn re-integratieverplichtingen?

Nee, in principe niet. Maar als u kunt aantonen dat u vanwege corona niet aan uw re-integratieverplichtingen kunt voldoen, kan UWV besluiten om soepeler met de regels om te gaan en maatwerk leveren. U moet daarvoor een zogenaamde ‘deugdelijke grond’ aanvoeren. 

 

Welke ‘deugdelijke gronden’ voor het niet nakomen van mijn re-integratieverplichtingen als gevolg van corona erkent UWV?

Dat zijn er drie:

 1. U moest uw bedrijf verplicht sluiten. Dit heeft vooral gevolgen voor werknemers die in uw eigen organisatie re-integreren (spoor 1).
 2. U kunt (onderdelen van) een re-integratietraject buiten uw eigen organisatie (spoor 2) niet uitvoeren. Voorbeelden: bedrijfssluiting bij de nieuwe werkgever of onvoldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand.
 3. U kunt geen passend werk bieden. Voorbeelden: u heeft onvoldoende werkaanbod of u kunt uw werknemer onvoldoende ondersteunen op de werkplek vanwege een coronamaatregel.

 

Wat zijn geen deugdelijke gronden voor het niet nakomen van mijn re-integratieverplichtingen in coronatijd?

Vier veel voorkomende situaties:

 1. U ziet geen mogelijkheid om onderzoek naar herplaatsing uit te voeren in spoor 1.
  In principe kunt u deze onderzoeken ook in coronatijd ‘gewoon’ uitvoeren, eventueel in aangepaste vorm.
 2. U kunt niet doorgaan met spoor 2.
  Dit is heel vaak geen deugdelijke grond, want re-integratiebureaus kunnen hun dienstverlening meestal ook op afstand organiseren.
 3. U kunt uw werknemer in spoor 1 onvoldoende tegen coronabesmetting beschermen.
  De overheid verwacht van u dat u de werkplek van uw werknemer inricht volgens de richtlijnen van de RIVM en andere overheden.
 4. U kunt uw werknemer in spoor 1 geen loon uitbetalen.
  De overheid biedt verschillende compensatieregelingen, waaronder de NOW.

 

Ik kan vanwege de coronasituatie mijn re-integratieverslag over mijn werknemer niet op tijd inleveren. Kan ik uitstel krijgen?

De wet staat uitstel toe in geval van een dringende reden. Dit kan ook een corona-gerelateerde reden zijn. Neem contact op met UWV voor overleg.

 

Meer informatie

Klik hier voor de uitgebreide Werkwijzer Poortwachter. 

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de aanpassingen van de Werkwijzer Poortwachter in verband met corona.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl