‘Ondernemers denken vaak: had ik het roer maar eerder omgegooid’

Corona kent verliezers, maar ook winnaars, constateert voorzitter Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. Diverse sectoren zijn zwaar getroffen, anderen zijn in staat om de crisis aan te grijpen voor een koerswijziging. 
 

Welke impact heeft corona op ondernemend Nederland?

‘Er is een groep ondernemers die heel hard getroffen is en geen idee heeft hoe het nu verder moet. We kennen allemaal voorbeelden als de horeca, de evenementenbranche en de culturele sector. Tegelijkertijd zijn er ook sectoren die het dankzij corona misschien zelfs wel beter doen. Een voorbeeld is de ICT. Die draaide al goed vanwege de digitalisering van de maatschappij, maar vanwege de coronacrisis zien veel MKB-bedrijven zich nu ook gedwongen om een digitaliseringsslag te maken. Een ander voorbeeld is de sierteelt, een sector die het aanvankelijk heel moeilijk had. Maar met die bedrijven gaat het nu ongelooflijk goed. Ook zij zijn online gegaan en hebben bovendien de Nederlandse markt ontdekt, waar ze voorheen vooral op de export gericht waren.’

 

De sectoren die u noemt floreren momenteel omdat ze het roer hebben omgegooid. Bestaat er zoiets als het goede moment om zoiets te doen, of gebeurt het eigenlijk alleen in tijden van crisis, omdat je er dan toe gedwongen wordt?

‘Als ondernemer heb ik in de afgelopen 30 jaar ook een paar keer het roer omgegooid. Gedwongen door omstandigheden. Achteraf denk ik: ‘Had ik het maar eerder gedaan’. Blijkbaar moet er eerst iets gebeuren voordat een mens het over een andere boeg wil gooien. Veranderd klantgedrag is bijvoorbeeld een sterke prikkel. Je ziet het in de retail, waar nu veel meer nodig is om klanten te binden. Vroeger kwamen ze trouw in je winkel, nu moet je ze online zien te vinden. Ik zie dat veel mkb’ers het online-verhaal nog eng vinden, al begrijpen ze ook dat het nieuwe kansen biedt. Maar je moet er wel actief mee aan de slag en bijvoorbeeld talent binnenhalen dat je helpt met je online activiteiten.’

 

Wat worden post-corona de uitdagingen voor ondernemers?

‘Veel bedrijven die het nu heel zwaar hebben zitten met schulden en weinig financieringsmogelijkheden. Daarom pleiten wij voor een plan met drie fases, van steun naar herstel tot groei. Afhankelijk van de sector zal misschien nog tot het einde van het jaar de overheidssteun in de huidige vorm nodig blijven. Dan volgt de herstelfase, die alleen kan plaatsvinden als bedrijven liquide zijn. Dus moeten de schulden worden aangepakt, bijvoorbeeld door middel van belastingmaatregelen. Daarover praat ik momenteel met het kabinet. Ten slotte moeten er investeringsmogelijkheden komen, anders kunnen bedrijven niet groeien. Ook dat moet worden gefaciliteerd.’

 

Hoe beoordeelt u het innovatieklimaat voor mkb-bedrijven in Nederland?

‘Mkb’ers vinden het vaak moeilijk om vooruit te kijken en hebben meestal ook geen HR-afdeling, wat remmend werkt bij het ontdekken van talent. Ze moeten alles zelf doen en dat maakt innoveren lastig. Daar komt ook nog eens bij dat het moeilijk is om financiering te vinden – een persoonlijke relatie met je huisbank komt steeds minder voor. Ik merk bij veel ondernemers dat ze niet weten welke afslag ze moeten nemen in een maatschappij die steeds sneller verandert.’

 

Wat zou er moeten veranderen om innovatie voor mkb-bedrijven makkelijker en bereikbaarder te maken?

‘Bedrijven moeten talenten binnenhalen en ontwikkelen en hebben financiering nodig. Om dat mogelijk te maken, stellen wij een heel pakket aan samenhangende initiatieven voor. Veel ondernemers zijn geen doorgewinterde werkgevers en wij willen ze helpen met onder meer tools voor talentontwikkeling. Daarnaast willen wij dat er een ministerie van Ondernemerschap en Handel komt, een mkb-bank en een mkb-investeringsfonds.’

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl