Regio in Beeld: kompas voor regionale arbeidsmarkt

Achter de naam Regio in Beeld gaan in feite 35 arbeidsmarktregio’s schuil. Het rapport van elke regio is samengesteld door een arbeidsmarktadviseur, die tevens als vraagbaak fungeert. Voor de regio’s Zuid-Limburg, Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel is dat Gerald. ‘Er is veel informatie over de landelijke arbeidsmarkt beschikbaar, maar tussen regionale arbeidsmarkten zitten soms grote verschillen; in het aanbod van vacatures, werkzoekenden en van knelpunten.’

 

Personeelsaanbod

Die regionale informatie kan werkgevers op diverse manieren van nut zijn. ‘Als je op zoek bent naar een goede vestigingsplaats voor je bedrijf bijvoorbeeld, is het handig om te weten hoe het personeelsaanbod in een regio is en welke andere bedrijven er zitten. En nu werkgevers die van de NOW gebruikmaken een inspanningsverplichting hebben om medewerkers na ontslag naar ander werk te begeleiden, is het nuttig om te zien in welke sectoren en beroepen nog werk is.

Ondanks de landelijke stijging van de werkloosheid zijn er nog volop vacatures die maar moeizaam kunnen worden vervuld. ‘In mijn regio’s zitten die bijvoorbeeld in de ict, techniek, zorg en bepaalde niches in het onderwijs.’ Dit inzicht bracht bijvoorbeeld een groep Bredase horeca-ondernemers ertoe om gezamenlijk hun personeel naar werk in de zorg te begeleiden. ‘Tijdelijk, want straks zijn ze misschien weer hard nodig in de horeca. Dan kunnen ze terugkeren.’

 

Online presentaties

Arbeidsmarktadviseurs verzorgen ook online presentaties en webinars met Regio in Beeld als uitgangspunt. Daarnaast worden overal in het land (online) bijeenkomsten gehouden. ‘Met allerlei stakeholders, zoals provincie, gemeenten, scholen en werkgevers, bespreken we daar de knelpunten en uitdagingen die er liggen. Onze informatie vormt de input voor die gesprekken en kan vervolgens worden meegenomen in het formuleren van beleid.’ Gerald noemt het voorbeeld van een ROC. ‘Daar heb ik binnenkort een overleg mee over het opleidingsaanbod. Regio in Beeld is voor ROC een van de bronnen waarop ze hun aanbod baseren. Maar ook voor andere werkgevers waar nieuwe kandidaten voor nodig zijn’.

Meer informatie over Regio in Beeld (en diverse arbeidsmarktdashboards) vindt u hier.

 

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl