Betalingsregeling aanvragen NOW

Op basis van de definitieve berekening ontvangt u een nabetaling van UWV of moet u (een deel van) het ontvangen voorschot terugbetalen.

Beeld van een werkgever die bekijkt of voor hem een betalingsregeling NOW mogelijk is.

Als u nog een bedrag tegoed heeft

Als na definitieve berekening blijkt dat uw tegemoetkoming hoger is dan het ontvangen voorschot, heeft u recht op een nabetaling. Het exacte bedrag dat u tegoed heeft, staat in de beslissing op uw aanvraag van de definitieve berekening. Nadat u deze beslissing heeft ontvangen, maken wij het bedrag zo snel mogelijk naar u over. 

 

Als u een bedrag moet terugbetalen

Als blijkt dat u een bedrag moet terugbetalen, hoeft dat niet in één keer. U mag het bedrag ook in maandelijkse termijnen terugbetalen. Hiervoor spreekt u een betalingsregeling met ons af. Het maximale aantal termijnen is 60, dat is dus een periode van 5 jaar. Ook kunt u een betaalpauze van maximaal 1 jaar afspreken. Het is wel belangrijk dat u eerst een definitieve berekening aangevraagd en wacht op de beslissing op uw aanvraag, voordat u een betalingsregeling of betaalpauze afspreekt. Betaal ook nooit zomaar een bedrag aan ons terug, zonder de juiste betaalkenmerken. Het duurt dan veel langer voordat de betaling is verwerkt.

 

Voor elke aanvraagperiode vraagt u apart een betalingsregeling aan.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl