NOW-dashboard

De overheid wil zo transparant mogelijk zijn over de besteding van publiek geld. Om deze reden heeft UWV het NOW-dashboard ontwikkeld. Hierin wordt de besteding van de NOW-tegemoetkoming weergegeven. Zowel op het niveau van de voorschotten als voor de aanvraag van de definitieve berekeningen (vaststellingen).

Beeld van het NOW-dashboard

Hoe zat het ook alweer?

Werkgevers hebben in eerste instantie een voorschot NOW ontvangen van UWV op basis van hun loonsom en het door hen vooraf geschatte percentage omzetverlies. Achteraf wordt via de aanvraag van de definitieve berekening vastgesteld op welk bedrag de werkgever daadwerkelijk recht heeft. Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt berekend op basis van de daadwerkelijke omzetdaling en de loonsom in de betreffende NOW-subsidieperiode.

Het vastgestelde subsidiebedrag kan afwijken van het uitgekeerde voorschot. Bijvoorbeeld als de werkgever uiteindelijk meer omzet draaide dan vooraf verwacht (dus minder omzetdaling had dan ingeschat). In dat geval moet de werkgevers een deel van het voorschot terugbetalen aan UWV. Het kan ook zijn dat de omzetdaling juist groter was dan vooraf opgegeven bij de aanvraag voor het voorschot. In dat geval ontvangt de werkgever nog een nabetaling van UWV.

 

Over het NOW-dashboard

Het dashboard geeft als startscherm de overkoepelende gegevens over alle aanvraagperiodes NOW en subgroepen weer. Door middel van filters op o.a. aanvraagperiode, sector, bedrijfsgrootte, district en arbeidsmarktregio kan worden ingezoomed op specifieke subgroepen. Indien meerdere selecties in dezelfde categorie gemaakt willen worden, kan dit door CTRL vast te houden tijdens de selectie.

Actualiteit

De gegevens in het dashboard worden tweewekelijks geüpdatet. Rechtsboven in het dashboard staat wanneer de cijfers voor het laatst zijn bijgewerkt.

Aan de gegevens in het dashboard kunnen geen rechten worden ontleend worden. Voor persvragen kan contact opgenomen worden met Geralt Lammers: 0621344612

 

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl