Interview

Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie kan oplossing zijn voor personeelstekort

Hoog verzuim, groeiend bedrijf, oplopende werkdruk, of een pensioneringsgolf. Dit kunnen allemaal oorzaken zijn voor personeelstekort binnen een bedrijf. Maar hoe kom je in de huidige arbeidsmarkt nog aan nieuw personeel? Een Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA) helpt werkgevers met het vinden van oplossingen. Adviseur Marlies Ottink legt uit hoe een BIA in zijn werk gaat.

Wat is een Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie?

‘Het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie, oftewel BIA, is een dienst die UWV kosteloos aan werkgevers biedt. Met een Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie onderzoeken we of het anders organiseren van werk een oplossing is voor het vraagstuk binnen een bedrijf. Dat vraagstuk heeft vaak te maken met een tekort aan personeel. Het anders organiseren van werk kan dan een oplossing zijn. Door bijvoorbeeld bepaalde (niet-specialistische) taken weg te halen bij medewerkers en met deze taken een nieuwe functie te creëren waar minder specifieke eisen voor gelden. Daarmee verhoog je de kans om iemand te vinden die deze vacature kan vervullen en speel je andere medewerkers meer vrij voor de specialistische taken.’

Sociale onderneming OPNIEUW! liet via een bedrijfsanalyse opnieuw naar bedrijfsprocessen kijken


Hoe gaat een Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie in zijn werk?

‘Als een werkgever bij ons of bij het werkgeversservicepunt (WSP) aanklopt, starten we met een arbeidsmarktanalyse: wat is het aanbod in de betreffende sector en arbeidsmarktregio? Zodra we daar een goed beeld van hebben, maken we het vraagstuk van de organisatie helder. Is er bijvoorbeeld sprake van krapte door groei, een pensioneringsgolf, of hoog verzuim?

Vervolgens interviewen we diverse medewerkers om alle werkzaamheden in kaart te brengen. Men is zich vaak niet bewust van hoeveel taken iedereen er ‘gewoon bij doet’, zoals de werkplaats opruimen, administratie bijwerken, of andere ondersteunende werkzaamheden. Bij elkaar opgeteld zijn dat vaak heel wat uren in de week. En bij een hoge werkdruk is het niet efficiënt dat zulke taken door gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd.

 

We interviewen medewerkers om werkzaamheden in kaart te brengen. Men is zich vaak niet bewust hoeveel taken iedereen er ‘gewoon bij doet’

 

Daarna organiseren we een herontwerpsessie samen met de betrokken medewerkers en management van het bedrijf. We bespreken de uitkomsten van het onderzoek en welke (niet-specialistische) taken geschikt zijn om een aparte functie van te creëren. Dit wordt verwerkt in een bedrijfsadvies. Daar stopt onze rol overigens niet. We bieden ook begeleiding en ondersteuning bij de vervolgstappen, zoals het vinden van personeel.

Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie bij de Douane

Een groot probleem bij personeelstekort is de mismatch tussen vraag en aanbod. Dat merkte ook de Douane. Steeds vaker bleken vacatures moeilijk vervulbaar omdat kandidaten niet aansloten op het gevraagde functieprofiel. Ze besloten tot een BIA om te kijken waar er nog ruimte zat om te schuiven met werkzaamheden.  

Portret Bas Uding Douane

‘Er is inmiddels draagvlak bij alle managers en directeuren om van de geijkte profielen af te zien en een nieuw takenpakket te creëren zonder bijbehorend functieprofiel. Sommigen waren aanvankelijk sceptisch: ze dachten dat zo’n proces vooral veel tijd zou kosten. Nu zien we met z’n allen in wat de pluspunten zijn.'

Waar letten jullie op tijdens het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie?

‘Het belangrijkste waar we op letten is dat we de het onderzoek echt samen met de werkgever en medewerkers gaan doen. Zonder draagvlak zullen onze adviezen niet leiden tot duurzame oplossingen. Daarom luisteren we ook goed naar de ideeën en wensen die medewerkers zelf hebben. Misschien vind iemand het juist fijn om af en toe de werkplaats op te ruimen. Dan maak je deze medewerker niet blij door die taken bij hem of haar weg te halen.

We kijken ook naar de middellange termijn: waar staat dit bedrijf over vijf jaar? En hoe kunnen we de werkgever hierin ondersteunen? Zo denken we met de werkgever mee over duurzame oplossingen voor personeelstekort.’

 

Kunnen bedrijven dit niet zelf?

‘Zeker. Maar het kost het veel tijd om alle werkzaamheden in kaart te brengen en dit vraagt om specialistische kennis. Ook voelen medewerkers zich vaak vrijer om zich uit te spreken wanneer ze met een onafhankelijke derde partij praten.

De échte kracht van de BIA vind ik dat we met een frisse blik naar het bedrijf kijken. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt moet je breder gaan kijken. Bijvoorbeeld naar mensen zonder ervaring in het vakgebied of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Samen met de werkgever gaan we op zoek naar een duurzame oplossing voor het personeelsvraagstuk.’

Is het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie een oplossing voor jouw organisatie? Neem eens contact op met het werkgeversservicepunt in de buurt

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl