Interview

Ontslag om bedrijfseconomische redenen? Probeer uw werknemers altijd te herplaatsen

Als u werknemers om bedrijfseconomische redenen moet ontslaan, is het goed mogelijk dat ze in een andere functie tóch aan de slag kunnen blijven. Welke mogelijkheden hebt u om hen te helpen? Businessadviseur Ontslag Alfons Kouwenhoven helpt u op weg.

Door de coronacrisis komt het helaas weer vaker voor dat ondernemingen werknemers moeten ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Dit kan zijn omdat er te weinig werk is en/of omdat het financieel niet goed gaat, of omdat u uw bedrijf zelfs helemaal moet sluiten.

UWV begeleidt u 
In de praktijk proberen werkgever en werknemer vrijwel altijd met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Een werkgever kan dan een voorlopige ontslagaanvraag indienen bij UWV en dan met de werknemer onderhandelen over de voorwaarden. Als u als werkgever zich gedwongen ziet om bij UWV een ontslagvergunning aan te vragen, doet UWV er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden, zegt Alfons Kouwenhoven, businessadviseur Ontslag bij UWV. ‘We onderzoeken drie dingen. Aan de hand van de financiële stukken kijken we eerst of de bedrijfseconomische redenen voor het ontslag aannemelijk zijn. Vervolgens beoordelen we of de ontslagvolgorde goed wordt toegepast. Eerst moet afscheid worden genomen van bijvoorbeeld uitzendkrachten of AOW-gerechtigde werknemers. Werknemers met een vast dienstverband komen als laatste voor ontslag in aanmerking en dan geldt het afspiegelingsbeginsel. Dit betekent dat binnen de functies waar het ontslag plaatsvindt, de leeftijdsopbouw voor en na ontslag verhoudingsgewijs zo veel mogelijk gelijk moet blijven.’

Herplaatsing heeft altijd de voorkeur 
Werknemers ontslaan is natuurlijk het laatste wat u wilt. En uiteraard is UWV er ook alles aan gelegen om werkgelegenheid te behouden. Daarom moet een werkgever proberen om de werknemer te herplaatsen. ‘Herplaatsing is een breed begrip,’ zegt Kouwenhoven. ‘In eerste instantie moet je als werkgever kijken of er een passende functie voor de werknemer is in het bedrijf zelf of bij de groep waar het toe behoort. Stel je hebt een keten van zes bakkerijen en eentje moet sluiten. Misschien is er herplaatsing in een passende functie mogelijk bij een van de andere vestigingen, of komt daar binnenkort een vacature vrij. Verder kun je door middel van scholing een werknemer aan een passende functie helpen. En ga bij naderend ontslag altijd zo snel mogelijk in het gesprek met je werknemer over wensen en mogelijkheden.’

Intercollegiale uitwisseling 
Werkgevers kunnen ook buiten hun eigen bedrijf kijken naar geschikt werk, zegt Kouwenhoven. ‘Dit is niet verplicht, maar wij juichen het natuurlijk wel van harte toe. Ik ken een touringcarbedrijf dat vanwege de coronacrisis te weinig werk heeft voor zijn chauffeurs. Het leent hen uit aan een distributiebedrijf dat juist mensen tekort komt. Als de crisis voorbij is, komen ze weer bij hem werken.’ De intercollegiale uitwisseling uit dit voorbeeld kwam tot stand via een van de 35 WerkgeversServicepunten van UWV en gemeenten. ‘Maak daar vooral gebruik van,’ raadt Kouwenhoven ondernemers aan.

Meer informatie 
Kijk voor volledige informatie over bedrijfseconomisch ontslag en herplaatsing op de website van UWV.

 

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl