Interview

‘Wil je werknemers uit het buitenland aantrekken, bied dan goede voorwaarden en maak het aantrekkelijk’

Ook in tijden van krapte slaagt het Europese banennetwerk EURES erin werkgevers en werknemers binnen Europa aan elkaar te koppelen. Toine Witters, Landelijk EURES Manager Werkgeversdienstverlening bij UWV, weet als geen ander hoe lastig het is werknemers of seizoenswerkers uit het buitenland aan te trekken. Met zijn tips verhoog je de kans op (blijvend) succes.

Behandel je werknemers fair

‘In voorgaande jaren hebben misstanden met buitenlandse werknemers, zoals slechte huisvesting en uitbuiting, vaker het nieuws gehaald. De positie van seizoenswerkers is door nieuwe regels gelukkig aanzienlijk verbeterd. Daarbij is er nu volop werk. Net als ieder ander die een baan zoekt, shoppen buitenlandse werknemers ook rond: waar krijg ik het meest betaald en de beste arbeidsvoorwaarden? Wil je mensen aantrekken, bied dan goede voorwaarden en maak het aantrekkelijk.’

 

Informeer je goed over de geldende regels

Als Europees banennetwerk zien we daar ook op toe. Elke werkgever ondertekent bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst. Daarin is vastgelegd dat er een verplichte minimumperiode van drie maanden in dienst is (dit geldt niet voor seizoensarbeid), minstens 32 uur per week werk wordt geboden en dat een contract in de taal van de kandidaat wordt opgesteld. Ook transparantie over loon en belastingen is vastgelegd.

In uitzend-cao’s is nu ook gewaarborgd dat een seizoenswerker die zijn baan kwijtraakt, recht heeft op tijdelijke loondoorbetaling. Hij kan ook tijdelijk gebruik blijven maken van huisvesting. Ook goed om te weten: voor onderdak voor seizoenarbeiders gelden steeds strengere regels. Als je dit zelf regelt, zorg dan ook dat het in orde is.’

 

Wees je bewust van taal – en cultuurverschillen

‘Heldere communicatie is alles. Zaken die voor ons Nederlanders vanzelfsprekend zijn, liggen misschien heel anders voor buitenlandse werknemers. Cultuurverschillen en een haperende communicatie zorgen soms voor misverstanden. Het is goed als een werkgever zich daarvan bewust is. In Nederland bestaat bijvoorbeeld geen strenge hiërarchie tussen medewerkers en leidinggevenden. Mensen uit landen waar dat wel het geval is, snappen misschien niet dat die vriendelijk gestelde vraag toch echt is bedoeld als werkopdracht.’

'Veel arbeidsmigranten uit voormalige Oost-Europese landen zijn goed opgeleid. Zij zijn dolblij als er ontwikkelingsmogelijkheden zijn'

Bied doorgroeimogelijkheden

‘Een goede onderneming heeft oog voor de capaciteiten van medewerkers. Veel arbeidsmigranten uit voormalige Oost-Europese landen zijn goed opgeleid. Zij kwamen door de destijds slechte perspectieven op de arbeidsmarkt in hun eigen land, naar Nederland. Een deel van hen bleef. Met name zij zijn dolblij als er ontwikkelingsmogelijkheden zijn, denk aan ploegleider worden of meer computergestuurd gaan werken.’

 

Schakel een gerenommeerde tussenpartij als EURES in

‘EURES wil werken en werven over grenzen heen bevorderderen. We helpen in heel Europa werkzoekenden aan een baan en werkgevers aan personeel. Onze bemiddeling moet in principe duurzame arbeidsrelaties opleveren, voor korter dan drie maanden bemiddelen we doorgaans niet. We maken een uitzondering voor seizoenswerk in de land- en tuinbouw vanwege de grote vraag.

We onderhouden intensief contact met collega’s in landen die kandidaten kunnen leveren. Met LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) en werkgevers staan we op beurzen en banenmarkten in het buitenland. Vacatures plaatsen we in de EURES-portal en op ons UWV-platform, Werk.nl.

We hebben ook een goede relatie met LTO Arbeidskracht en zoeken met hen volgens fair mobility criteria naar geschikte kandidaten via hun portal Seasonalwork.nl. Zij garanderen dat kandidaten die zo worden bemiddeld, op een goede plek terecht komen.

 

Grootschalig werven via EURES: dienstverlening op maat

Grootschaliger werving pakken we soms projectmatig aan. Van werkgevers krijgen we dan profielen van gewenste kandidaten. Samen met de buitenlandse collega’s maken we een voorselectie, en dan nodigen we gericht kandidaten uit voor een onlinegesprek met werkgevers. Klikt het, dan volgt een tweede kennismakingsgesprek op locatie. Dienstverlening op maat dus.’

Meer uit deze serie

De vijf stappen die je moet zetten als je een werknemer uit het buitenland in dienst neemt

Voor werknemers uit het buitenland gelden andere verplichtingen. Zo moet je bijvoorbeeld een werkvergunning aanvragen. En heeft je werknemer al een BSN-nummer? Met dit stappenplan zie je precies wat nodig is.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl