Voorzieningen maken het verschil om te kunnen werken of studeren

‘Je kan als werkgever een vergoeding aanvragen voor voorzieningen’

Voor mensen met een beperking kan een hulpmiddel, ook wel voorziening genoemd, het verschil maken om te kunnen werken of studeren. En het mooie is: de voorzieningen van UWV zijn er niet alleen voor mensen met een uitkering, maar voor (bijna) iedereen met een beperking. Ellen Jacobs, landelijk manager Voorzieningen en Re-integratiemiddelen, legt uit welke voorzieningen er zijn en hoe je ze kunt aanvragen.

Welke voorzieningen biedt UWV?

‘Voorzieningen maken meedoen mogelijk. Dat is waar wij als UWV dagelijks ons best voor doen: dat iedereen kan meedoen’, vertelt Ellen Jacobs. ‘UWV biedt verschillende voorzieningen aan. Zo zijn er werknemers- en werkgeversvoorzieningen.’

 

Werknemersvoorzieningen

Bij werknemersvoorzieningen kun je denken aanpassingen aan een auto of de vergoeding van taxikosten, nodig om naar het werk of school te gaan. Mensen kunnen ook een rolstoel of scootmobiel nodig hebben, een aangepaste bureaustoel of orthopedische werkschoenen. Als je met gebaren communiceert, kan UWV de kosten van een tolk vergoeden. Als je slecht ziet, de kosten voor speciale vergrotingssoftware. De voorziening die we het meest inzetten is de jobcoach. Dat is iemand van binnen of buiten het bedrijf die je ondersteunt om je werk te kunnen doen. Diegene gaat mee bij een moeilijk gesprek, heeft oog voor de invloed van de privésituatie en is klankbord is voor de werkgever.’

 

Werkgeversvoorzieningen

‘Werkgevers kunnen een vergoeding aanvragen voor voorzieningen om ervoor te zorgen dat iemand met een beperking bij hen kan werken. Dat zijn ‘niet meeneembare’ voorzieningen zoals om een vergoeding voor een traplift of een aangepast toilet.

Weten of jij aan het werk kan met een werkvoorziening? Bekijk de verschillende mogelijkheden op de website van UWV.

Zijn voorzieningen alleen bedoeld voor mensen met een uitkering van UWV?

‘Nee, het gaat wel vaak samen, maar de belangrijkste vraag is of je een structureel functionele beperking hebt, niet of je een UWV-uitkering hebt. Dus ook mensen met een beperking die studeren (tot 30 jaar) of die werken zonder uitkering kunnen er recht op hebben.’

 

Verzorgt UWV alle voorzieningen?

‘Wij verzorgen 80% van alle voorzieningen om te kunnen werken en onderwijs te volgen, dus we hebben veel kennis en expertise in huis. De tolkvoorziening verzorgen we al wel voor álle mensen in Nederland. Met ingang van 2024 verstrekken we ook alle werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking. Dit geldt ook voor diegenen die gemeentelijke dienstverlening vanuit de Participatiewet krijgen. In de toekomst zetten we ook graag onze kennis in voor alle voorzieningen vanuit de dienstverlening van gemeenten.’

Peter kon na een zwemongeluk blijven werken bij Golfbaan Spaarnwoude door de voorzieningen van UWV.

Hoe gaat een aanvraag voor een voorziening in zijn werk?

‘Als het om een werknemers voorziening gaat, dan doet de betrokkene – of de ouder – de aanvraag digitaal op uwv.nl. Een arbeidsdeskundige beoordeelt de aanvraag, meestal door iemand op het werk of de onderwijslocatie te bezoeken. De arbeidsdeskundige bekijkt dan wat de best passende oplossing is, het is iedere keer maatwerk. Daarna volgt de beschikking – dat is de beslissing of iemand recht heeft op een voorziening – en als laatste de levering. Tussen aanvraag en beschikking zit maximaal 8 weken. In een enkel geval, bijvoorbeeld als het om een ingewikkelde aanpassing van een auto gaat, kan het wat langer duren. Gaat het om een niet-meeneembare werkgeversvoorziening, dan doet de werkgever de aanvraag.’

 

Wat kan een voorziening voor iemand betekenen?

In de zomer van 2023 was was er een UWV kennisdag 'leven met een visuele beperking' om te begrijpen én ervaren welke uitdagingen mensen met een dergelijke beperking treffen, en hoe een voorziening daarbij kan helpen. Voor mensen die slechtziend, blind of doofblind zijn kan een werkvoorziening of werknemersvoorziening van UWV namelijk een mogelijkheid zijn om werk te vinden. Een brailleregel, tolken en speciaal beeldscherm zijn hier voorbeelden van. 

'Een ander praktijkvoorbeeld: een conciërge kon vanwege zijn beperking de lange afstanden op zijn werk niet meer belopen. We hebben voor hem de kosten van een Segway vergoed en daarop een gereedschapskist laten monteren. Nu kan hij weer alle plekken in het hele gebouw bereiken.’

Heb jij ook een voorziening nodig om je werk te kunnen doen?

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl