Wat als uw loonsom is gedaald?

De NOW-regeling is bedoeld om werkgevers te helpen lonen door te betalen en hun medewerkers in dienst te houden. Om dit te beoordelen, wordt gekeken of de loonsom gelijk is gebleven ten opzichte van een eerdere referentiemaand.