Interview

Personeelstekort? Vraag een bedrijfsanalyse aan

Hoogleraar Fred Zijlstra breekt een lans voor een bedrijfsanalyse ten behoeve van een inclusieve arbeidsorganisatie. Dat biedt kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zorgt dat uw medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn.

‘Arbeid is complexer en intensiever geworden, de lat ligt steeds hoger’, zegt Fred Zijlstra. ‘Daarom is het niet zo vreemd dat er veel mensen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Want de arbeidsmarkt heeft afstand van hén genomen.’ Zijlstra is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie en directeur van het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO), een instituut van de Universiteit Maastricht, dat in samenwerking met UWV is opgericht. CIAO ontwikkelt onder meer instrumenten om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Een van die instrumenten is de bedrijfsanalyse inclusieve arbeidsorganisatie, die UWV gratis aan bedrijven aanbiedt.

 

Werkzaamheden anders verdelen

‘Adviseurs van UWV analyseren de bedrijfsprocessen en kijken hoe die anders ingericht kunnen worden’, legt Zijlstra uit. ‘Het doel is om werkzaamheden weg te halen bij mensen die daar overgekwalificeerd voor zijn, en voor die werkzaamheden nieuwe functies te creëren voor mensen met een lagere opleiding en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan een bouwplaats. Gekwalificeerde bouwvakkers zijn daar veel tijd kwijt met het vervoer van bouwmaterialen, het opruimen van de werkplek en dat soort werkzaamheden. Die kun je bij hen weghalen en onderbrengen in een functie voor iemand die niet geschoold is als timmerman of metselaar.’

 

Bedrijfsanalyse 2.0

Bij een inclusieve arbeidsorganisatie snijdt het mes aan meer kanten. ‘Het biedt mogelijkheden voor mensen die nu nog aan de kant staan, de huidige werknemers worden op een duurzame manier ontlast en personeelstekorten worden ermee aangepakt.’

 

Behoefte aan een gratis bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie?

Voor informatie kunt u terecht bij het werkgeversservicepunt in uw regio of het landelijk werkgeversservicepunt.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl