Ontslag als laatste redmiddel

De coronacrisis heeft een flinke wissel getrokken op verschillende sectoren. De financiële overheidssteun, waar bedrijven lange tijd gebruik van konden maken, loopt af. Maar ook in de reguliere loop van een onderneming moet je af en toe afscheid nemen van werknemers. ‘In sommige gevallen is ontslag het laatste redmiddel om een bedrijf toekomstbestendig te houden, en in andere gevallen kom je er misschien gewoon niet uit met iemand. Wat de situatie ook is, ontslag is helaas altijd actueel’, zegt Alfons Kouwenhoven, business adviseur bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV (AJD). UWV ondersteunt door het proces naar ontslag zo duidelijk mogelijk te maken; een proces dat zeer gedegen en nauwkeurig moet worden uitgevoerd. Kouwenhoven geeft daarom enkele tips.

Tien tips

Dient u een aanvraag of voorlopige aanvraag voor ontslag in, houd dan rekening met deze belangrijke aandachtspunten:

1. Gaat het om een ontslag om bedrijfseconomische redenen van twintig of meer medewerkers binnen drie maanden binnen een werkgebied, dan is er sprake van een collectief ontslag. U moet dan een melding doen bij UWV en overleg plegen met de vakbonden over de gevolgen van het ontslag.

2. Bij een reorganisatie is vaak advies van de ondernemingsraad vereist. Begin ruim op tijd met het adviestraject. Is er geen ondernemingsraad, terwijl dit wel is vereist? Overleg dan met de personeelsvertegenwoordiging of de personeelsvergadering. Werken er in uw onderneming tien tot vijftig werknemers en raakt de reorganisatie het werk van minimaal 25% van de werknemers? Dan is overleg met de personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering vereist.

3. Sla uw werk tussentijds op als u aan de online ontslagaanvraag werkt. Slaat u het niet op, dan verwijdert de website de ingevulde informatie na een uur. Let op: uw opgeslagen bestand kunt u niet zelf uitlezen of bewerken. Gaat u weer verder met de aanvraag? Open het formulier op uwv.nl. U kunt uw opgeslagen bestand dan openen en inlezen.

4. Dien de aanvraag in via het UWV Werkgeversportaal. Om gebruik te maken van dit portaal heeft u eHerkenning (niveau 3) nodig. Uw gemachtigden mogen de aanvraag ook voor u indienen. U en uw gemachtigden hebben dan Ketenmachtiging van eHerkenning nodig.

5. Neem de tijd om de ontslagaanvraag voor te bereiden. Begin tijdig met het verzamelen van stukken en steek wat tijd in het gewend raken aan het digitale aanvraagformulier. Zolang u het formulier niet verzendt, wordt er niets bij UWV opgeslagen.

6. Als u de voorlopige aanvraag indient, kunt u maximaal twee weken uitstel krijgen voor het indienen van de definitieve aanvraag. Overschrijd deze periode niet, want dit betekent automatisch dat u uw aanvraag intrekt.

7. Vermijd datalekken: de informatie die UWV met de ontslagaanvraag ontvangt gaat ook naar alle betrokken werknemers. Zorg er daarom voor dat de stukken (formulier C met de onderbouwing) geen privégevoelige informatie bevatten, zoals loongegevens en burgerservicenummers.

8. Het aanvraagformulier voor ontslag om bedrijfseconomische redenen bevat nu veel ruimte voor uw eigen verhaal over de aanleiding en achtergrond van de aanvraag. Gebruik die ruimte.

9. Maak gebruik van de hulpmiddelen op uwv.nl bij de ontslagaanvraag. Bijvoorbeeld de ‘Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen’ met uitleg en handige stappenplannen.

10. Geef in de ontslagaanvraag aan of u steunmaatregelen, zoals de NOW, hebt gebruikt en waarom u ondanks deze maatregelen toch personeel moet ontslaan. Vraagt u een tegemoetkoming NOW aan voor de derde aanvraagperiode? Dan heeft u bij een aanvraag van bedrijfseconomisch ontslag een inspanningsplicht om uw werknemers te begeleiden naar ander werk. U moet uw ontslagaanvraag in dit geval melden via UWV Telefoon NOW.

Meer informatie over de plichten bij de derde aanvraagperiode NOW.

Bekijk ook de video over het aanvragen van ontslag.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl