Interview

6 vragen over ontslag om bedrijfseconomische redenen en herplaatsing

Als het slecht gaat met uw zaak en u moet werknemers laten gaan, dan vindt u het liefst ander werk voor ze. En u wilt in elke geval alles netjes regelen. Wij zetten op een rij waar u op moet letten en wat er mogelijk is.

Wat zijn geldige bedrijfseconomische redenen om medewerkers te ontslaan?

 • de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
 • werkvermindering;
 • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
 • een bedrijfsverhuizing;
 • vervallen van een loonkostensubsidie.

Hoe dien ik een ontslagaanvraag in bij UWV?

Als u een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wilt indienen, vult u op de website van UWV deze formulieren in. In deze handleiding leest u precies hoe dit moet. De ontslagaanvraag dient u in via het UWV werkgeversportaal.

Hoe bepaal ik welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt?

Dat moet in deze volgorde:

 • Groep 1: externe medewerkers: gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp’ers en ingeleende werknemers van een andere bedrijfsvestiging;
 • Groep 2: werknemers die de AOW-leeftijd hebben;
 • Groep 3: werknemers met een nul-urenoproepcontract;
 • Groep 4: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van wie het contract binnen 26 weken eindigt (na de dag van onze beslissing op uw aanvraag);
 • Groep 5: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer loopt dan 26 weken (na de dag van onze beslissing op uw aanvraag).

Als u werknemers uit groep 5 moet ontslaan geldt het afspiegelingsbeginsel.

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Binnen de functies waar het ontslag plaatsvindt moet de leeftijdsopbouw voor en na ontslag verhoudingsgewijs zo veel mogelijk gelijk blijven. Dit afspiegelingsbeginsel geldt wanneer u werknemers uit groep 5 moet ontslaan. Voor de verdeling van de leeftijdsopbouw moet u kijken naar alle werknemers uit de groepen 2 tot en met 5. U deelt de werknemers uit die groepen in 5 leeftijdsgroepen in. Vervolgens berekent u hoeveel werknemers er per leeftijdsgroep ontslagen moeten worden. In de ‘Handleiding aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen(pdf, 273 kB)’ staat precies uitgelegd hoe u dit doet.

Wat houdt herplaatsing in?

Bij ontslag spant u zich in om uw werknemer te herplaatsen binnen uw onderneming (of groep als u daartoe behoort). Het gaat om een beschikbare functie, die passend is voor deze werknemer. Bij de ontslagaanvraag geeft u aan wat het resultaat is geweest van uw inspanningen om uw werknemer te herplaatsen. U kijkt daarbij ook naar de mogelijkheden in de redelijke herplaatsingstermijn.

Hoe lang is de redelijke herplaatsingstermijn?

Hoe langer uw werknemer in dienst is, hoe langer de herplaatsingstermijn.

 • Minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand herplaatsingstermijn;
 • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden herplaatsingstermijn;
 • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden herplaatsingstermijn;
 • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden herplaatsingstermijn.

Wat is in geval van herplaatsing een passende functie?

Een passende functie sluit aan bij de persoonlijke mogelijkheden (opleiding, ervaring en capaciteiten) van uw werknemer. U zoekt u naar:

 • passende functies waarvoor een vacature bestaat of binnen de herplaatsingstermijn zal ontstaan;
 • passende functies die worden ingevuld door uitzendkrachten, oproepkrachten, ingeleend personeel (met uitzondering van payrollwerknemers), werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt of zzp’ers;
 • passende functies die binnen een redelijke herplaatsingstermijn vrijkomen door het aflopen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Meer informatie

Kijk op de website van UWV.

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl