Interview

Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken, neemt afscheid: ‘De beeldvorming is verbeterd’

Rick Brink (35) was zo’n 1,5 jaar minister van Gehandicaptenzaken. Geen ‘echte’ minister, maar een initiatief van omroep KRO-NCRV om de positie van gehandicapten in onze samenleving te verbeteren.

UWV Meedoen vroeg hem naar zijn belangrijkste prestaties en blikt vooruit. 

 

Waarom ben je destijds ‘minister’ geworden?

‘Toen ik in de gemeenteraad in Hardenberg zat, merkte ik al dat er nog veel moest gebeuren voor mensen met een beperking. Ik werd toen getipt dat ze bij de KRO-NCRV een minister van Gehandicaptenzaken zochten en was direct nieuwsgierig naar die functie. Die rol was echt een achtbaan. Ik heb me bij de start niet gerealiseerd dat mijn leven compleet zou veranderen. Ik ben overal geweest en heb overal mijn verhaal kunnen doen. Ook bij de bestuurders van UWV. En ik ben in allerlei dossiers gedoken om de positie van gehandicapten te verbeteren. Ik had een team van 6 specialisten op gebied van onder andere woordvoering, research, social media, aangevuld met stagiairs van de School voor Journalistiek uit Utrecht.’

 

Op welke onderwerpen heb je vooruitgang geboekt?

‘In de beeldvorming bij de bewindspersonen, zoals Hugo de Jonge, Tamara van Ark en Bas van ’t Wout. Daar is de boodschap echt goed doorgekomen: gehandicapten zij niet alleen mensen met een energetische vraag, maar ook mensen zijn die midden in het leven staan en veel expertise met zich meebrengen. Hoe we dat deden? Goed voorbeeld is de Harmonisatie van de Wajong die er toen aankwam. Toen hebben wij de bij de gesprekken met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid iemand meegenomen die echt geraakt zou kunnen worden door de harmonisatie. Dan zie je bewustwording en begrip ontstaan. En je verbetert hierdoor de beeldvorming.’

 

Wat heb je nog meer bereikt?

‘We hebben meer stageplekken voor studenten met een beperking gecreëerd. Zo hebben we in de zomer van 2020 samen met Binnenlandse Zaken een stagedesk gelanceerd waar straks 1.000 extra stageplekken voor studenten met een beperking beschikbaar komen. Natuurlijk kan ik de arbeidsmarkt niet hervormen, maar ik kan dus wel iets doen aan de voorkant van de markt – en dat zijn stages. En juist voor stages waren er vaak onvoldoende voorzieningen en daar doen we op deze manier wat aan. Ook zorgen we ervoor dat de stagiaires de goede begeleiding krijgen.’

 

Wat viel tegen in je functie?

‘Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Dan komen mensen naar je toe met de vraag: kun je hier iets mee? Maar mijn handen waren al meer dan vol. En dan moet je mensen af en toe teleurstellen.’

 

Wat heb je bij UWV bereikt? Wat moet UWV anders doen?

‘We hadden een goed gesprek met de Raad van Bestuur over voorzieningen voor stagiaires met een beperking in het kader van de stagedesk. Wat UWV beter kan doen is meer stagiaires met een beperking plaatsen.’

 

Jij stopt er nu mee. Wat ga je nu doen?

‘Ik blijf een dag per week verbonden aan KRO-NCRV als adviseur inclusiviteit. Ik ga onder meer door met het idee van de Koffer van Rick. Dus mensen met een beperking in beeld laten komen, op tv en radio, op basis van hun expertise en kennis, niet op basis van hun beperking. Als je die mensen een podium geeft, dan verandert de beeldvorming over mensen met een beperking. En ik word Directeur Belangenbehartiging van de Stichting Studeren & Werken Op Maat. Zij begeleiden nu jaarlijks 300 jong-professionals met een beperking op weg naar werk, dat moet worden verdubbeld. Dat zijn met name hoogopgeleiden. Er zijn nu 93 werkgevers verbonden aan dit netwerk.’ 

 

Waar staan we in Nederland als het gaat om de positie van mensen met een beperking?

‘We zijn op de goede weg, maar het gaat nog lang niet goed genoeg. De bal ligt bij de samenleving als totaal, ook dus bij de mensen met een beperking zelf. Ik heb als minister aangegeven wat er verkeerd gaat, maar ben ook met oplossingen gekomen. En iedereen moet daar een steentje aan bijdragen.’

 

Let op: de informatie op deze pagina kan verouderd zijn.
Raadpleeg voor de laatste informatie rondom wet- en regelgeving altijd www.uwv.nl